A coaching^

/kiejtés: kócsing/ magyarul edzést jelent. Mai, hétköznapi értelmében egyéni konzultáció, egyéni tréning.

A coaching történetéről röviden

Az 1980-as években — elsősorban az Amerikai Egyesült Államokból kiindulva – a pszichológia olyan változásokon ment keresztül, aminek során már nemcsak a krízishelyzetben lévő emberek számára vált elérhetővé, hanem a sportolók felkészítésében és az üzleti életben éppúgy szerepet kapott, mint egyes emberek életében, önismereti folyamatában.

A coach, mint sport edző, kiemelkedő teljesítmények elérésére készíti fel a versenyzőt. Az üzleti életben a coaching egy fajta egyéni, személyre szabott konzultációt jelent, amely a hatékony vezetői készségek fejlődésében, kreatív, innovatív megoldások felismerésében nyújt támaszt és megerősítést. A századfordulón tágult ki a coaching szerepe, és megjelent a life-coaching — a személyes tanácsadás, siker tréning. A life-coach — magyarul élet-edzőnek fordíthatnánk — a sikeres életvitelben támogatja klienseit.

A life-coaching szemléletéről, módszeréről

Gyakran mondják a coaching-ot tanácsadásnak. A kifejezés megtévesztő lehet, mert a coaching célja éppen nem a coach által kínált megoldási javaslatok felkínálása, hanem egy olyan tér megteremtése, amelyben a kliensben születhetnek meg a felismerések. A folyamat akkor működik, ha a kliens és a coach között kölcsönös bizalom, elfogadás és partneri kapcsolat alakul ki.

“Mindenki hatalmas belső erőforrásokkal rendelkezik önmaga megértéséhez, létének és viselkedésének alkotó átalakításához.” — mondja Carl Rogers, amerikai pszichológus (1902-1987)

Az EMK eszközeivel támogatott life-coaching folyamatában ezeket az erőforrásokat tárjuk fel, hogy a kliens a saját elképzelései szerinti lehető legboldogabbá tegye a saját életét, és kihozza magából a legtöbbet. A coaching folyamata pozitív emberképet és fejlődőképességünkbe vetett hitet feltételez.

A coach elsődleges erőforrása a figyelem és a jelenlét. Különös jelentősége van az empatikus visszajelzésnek, amely lehetővé teszi, hogy a kliens elmélyedjen egy-egy téma átgondolásában, újabb és újabb oldalról tudja látni azt, és felismerje saját megoldásait.

A coaching kereteiről

A coach és kliense “coaching órák”-on találkozik egymással, amelyeknek időtartama 60-120 percig terjedhet. A coaching alkalmak gyakorisága esetenként változó. Az EMK coaching folyamatában a kliens kommunikációs eszközöket és módszereket sajátít el, amelyeket a két coaching óra között eltelt időben módja van kipróbálni, életébe beépíteni. Fontos, hogy a kliensnek egy-egy coaching alkalom közötti időben lehetősége legyen megtapasztalni felismerései és döntései hatását, a kihívásai megtapasztalását.

Díj: A life-coaching ülés díja egyének számára 10.000 Ft/alkalom. Vállalati tréning esetén a képzés része.

Konzultáció egyéniek és párok számára^

A konzultáció a life-coachingnak egy olyan változata, amelyben a verbális kommunikáción túl, a megközelítések szélesebb változata áll rendelkezésünkre.

Az esetfeltárás során az EMK eszközeivel közelíthetünk a témához.

A továbbiakban az adott helyzetnek, témának megfelelően, általában különböző megközelítéseket integrálunk, amelyekkel mindenki a hozzá legközelebb álló módon tehet egy-egy lépést belső békéjének, hatékonyságának, életerejének, kapcsolatai harmóniájának fejlődésében.

Mlyen megközelítésekre van lehetőség ?

Egy-egy konzultációs ülés kb. 2 óráig tart

A konzultáció díja egyének számára 10.000 Ft/alkalom.

Mediálás — közvetítés konfliktus esetén^

A mediálás a vitás, konfliktusos helyzetek megoldását jelenti külső segítő, közvetítő – mediátor – segítségével.

Néhány példa, amelyben a mediáció jól alkalmazható, és amelyekben vállaljuk a közvetítést

 • párkapcsolatokban, családokban előforduló konfliktusok oldása,
 • családtagok, munkatársak, ismerősök közötti rossz viszony tisztázása,
 • szervezeten belüli és szervezetek közötti feszültségek, konfliktusok tisztázása,

A mediációs ülés folyamatáról

A mediátor közvetít, pártatlanul segíti a feszültségben állókat, hogy meghallgassák és valóban meghallják egymást, megértsék egymás érzéseit és értékeit, és egy mindenki számára optimális döntésre jussanak.

A folyamat során a résztvevők kifejezik álláspontjukat, felismerik valódi érdekeiket és szükségleteiket, a közös érdekeket, megértést — egészen addig, amíg elfogadás és empátia születik közöttük. Ez lehetővé teszi, hogy közösen olyan megállapodást fogalmazzanak meg, amely minden érintett fél számára a legnagyobb megelégedettséget nyújtja.

A mediációs ülés egy alkalommal néhány órát vesz igénybe, a konfliktus teljes feloldásához, a hosszú távon is megfelelő megállapodás megfogalmazásáig azonban, valószínűleg, több alkalom is szükséges.

Jellemző, hogy a mediátort az egyik fél keresi fel, és az ő megbízása alapján a mediátor keresi meg a másik érintett felet.

A coaching, konzultáció és mediálás során alkalmazott aktív figyelem (visszajelzés) jelentősége^

 • “Hogy ne kelljen újra és újra elmondani.”
 • “Igen, hallom, amit mondasz.”
 • „Legalizálódik”, amit a másik mond!
 • Közös fókusz-tartás, kapcsolattartás.
 • “Nemcsak a történetedre figyelek, hanem igyekszem mélyebben kapcsolódni: figyelek arra, hogy mit érzel, és milyen erőforrásra lenne szükséged.”
 • Belső tudásunk “szinkronizálása”
 • (“Így értettelek. Akarod-e még pontosabban kifejezni?” vagy “Köszönöm, hogy elmondtad, mit értettél, szeretnék pontosítani… szeretném megmutatni a különbséget aközött amit értettél, és amit szeretnék kifejezni.”)
 • Együtt felfedezhetünk valamit, amit egyedül nehezebben tudnánk, vagy egyikünk sem tudna! Ilyenkor szinergia van közöttünk. (Szinergia: 1+1=3… végtelen — a részek összességének értéke nagyobb mint a matematikai összegük)

A mediáció díja párok számára 12.000 Ft/alkalom.

Mentori támogatás ^

Személyes és szakmai kérdések megbeszélése e-mailes kapcsolattartás vagy szükség esetén személyes találkozások formájában.

Kik vesznek részt a mentori kapcsolatban?

 • Olyan egyének és közösségek, akik elvégezték a 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzést,
 • A társtréner képzés résztvevői,
 • Végzett társtrénerek.

Az e-mailes kapcsolattartásnak nincs díja.

A személyes találkozásoknak szakmai témákban nincs díja, személyes témákban 10.000 Ft/alkalom.