Kőbányán a Harmat Általános Iskola 3A osztályában

EMK gyakorlás 2006 óta

(Budapest 1104. Harmat utca 88.) térkép

EMK óra a Harmat Iskola 3A osztályában

EMK nyílt óra a Harmat Iskola 3A osztályában, 2008 dec.

Borbély Lívia, a Harmat Általános Iskola 4/a osztályfőnöke, 2006 óta tart EMK foglalkozásokat tanítványainak.

Lívia, aki 2006 óta EMK társtréner, a 2008-as tanévben “Az Év pedagógusa” címet kapott. Ebben az évben kollegáinak 30 órás akkreditált tréninget tartott “Erőszakmentes Kommunikáció – az együttérzés nyelve” címen.

A 2008-as tanévben elkezdtünk egy bemutató óra sorozatot, amit a 2009-10-es tanévben is örömmel folytatunk. Szeretettel várunk minden érdeklődő pedagógust, szülőt, iskolapszichológust, a Harmat Iskolába (általában a hónap első keddjén). http://emk.hu/treningek/hava-treningnaptar/

A Galériában jeleneteket láthatunk a bemutató órákból:

http://emk.hu/galeria/

Szegeden a Karolina Iskola 3B osztályában

EMK gyakorlás 2007. óta

A szegedi Karolina Iskola 3B osztálya

A szegedi Karolina Iskola 3B osztálya, 2009

Csompilla Éva osztálytanító, a társtréner képzés tagja, harmadik éve gyakorolja tanítványaival az EMK-t.

2010. február 5-én délelőtt 10.00-11.30 órakor bemutatató tanítást tartottunk, amire meghívót kaptak az érdeklődő kollégák, szülők, és más iskolák pedagógusai is. Az osztály 25 tanulója és 17 felnőtt vett részt. Közülük 8 szülő, 4 kolléga, és más iskolából 5 vendég. A délelőtt vidám, oldott hangulatban telt, mély — mind felnőttet, mind gyermeket megmozgató gyakorlatokkal. Az alábbi képek a bemutató óra egy-egy pillanatát mutatják.

Csompilla Éva így ír az osztályban végezett munkájáról:

“Előnyt jelent számomra, hogy én tanítom a magyar tantárgyat, amibe beleágyazva észrevétlenül tudtam már első osztályos koruktól fogva tanítani az EMK szemléletét. Pl. a betűtanítás során a betűk mellett levő hívóképekről kezdetben megfigyeléseket mondtunk, majd a történetek szereplőinek az érzelmeit is próbáltuk kitalálni, végül pedig hogy vajon milyen erőforrásra vágynak ebben az állapotukban. Később a gyakorlatokat az életünk eseményeiben is alkalmaztuk, napkezdések során, vagy az előforduló konfliktusok kapcsán. 3. osztályra már bőséges szógyűjteményünk van az érzéseink kifejezésére és az erőforrásaink megtalálására. Lassan, apró lépésekben haladtunk és haladunk. Közös tanulási folyamat részesei vagyunk, amelyben, lehet hibáznunk, mert tudjuk, hogy kölcsönösen segítjük, formáljuk egymást.

Öröm számomra, hogy a tavalyi tanév folyamán az iskolánkban magyar munkaközösségi foglalkozás keretében 16 kolléga vett részt a bemutatóórán. Mivel a gyerekek otthon is emlegetik, próbálgatják a „zsiráf-nyelvet”, a szülők is érdeklődnek e kommunikációs forma iránt.”

Babzsákos neves játék - 2

Érzelmek körjátéka

Párkereső játék -- érzelmek-erőforrsok szókincse

Pusztaszabolcson a Zsiráfóvodában

2006 szeptember óta alkalmazzák az EMK játékokat az óvodai nevelésben. A http://www.educatio.hu oldal “szolgáltatói kosarában” a “Jó gyakorlatok” között referencia-intézményként mutatják be tapasztalataikat az érdeklődőknek.

EMK az óvodában Jó gyakorlat

EMK gyakorlás 2006. óta

“2009. május 13-án az óvodások körében elégedettségi vizsgálatot végeztünk az intézményi minőségiányítás keretében. Arra a kérdésre, hogy miért szeret óvodába járni, a mi csoportunkban az is elhagzott, hogy: “mert EMK-kázhatunk“. Öröm volt hallani ezt az elismerést a gyermekektől.” — Horváth Károlyné Judit, Zsiráfóvoda, Pusztaszabolcs.

EMK játék a Zsiráf Óvodában - érzések kifejezése szavakkal

Érzéseink kifejezése -- megosztókör a Zsiráfóvodában 2004

Pusztaszabolcson 2006-ban indult el a 30 órás, akkreditált EMK képzés a pedagógusok számára. Nemcsak az óvoda pedagógusai hanem a dadák is részt vettek a képzésen. Az óvoda 2007-ben felvette a Zsiráf Óvoda nevet.

Az óvoda vezetője, Piller Magdolna és vezető helyettese Horváth Károlyné Judit 2006 szeptembere óta részt vesznek a társtréner képzésen, és rendszeresen tartanak belső képzéseket kollégáiknak.

A pedagógusok kíváncsiak voltak, hogyan tudnák megismertetni a gyerekeket az EMK szókincsével. Játékos gyakorlatokkal kezdték lépésről-lépésre bevezetni a gyerekeket a bizalom, az egymásra figyelés, a testtudatosság, az érzések és a szükségletek kifejezésének világába. A szülők visszajelezték, hogy érzékelik a gyerekekben az EMK foglalkozások jótékony hatását.

Fenyképes megfigyelő játék a Zsiráf Óvodában

"Fényképezd le, amit látsz" -- EMK játék a Zsiráfóvodában 2004

Az itt bemutatott képeken EMK foglalkozások pillanatait láthatjuk:

A felső képen: “Érzéseink kifejezése a megosztó körben”.

Az alsó képen a játék címe: “Fényképezd le, amit látsz” — a téma a megfigyeléseink pontosítása.

A 2009-10-es tanévben is tartunk bemutató órákat az pusztaszabolcsi óvodásokkal. Minden hónap 3. keddjén várjuk az érdeklődőket. A foglalkozásokat Horváth Károlyné Judit vezeti. A foglalkozások végén, igény szerint, lehetőség van beszélgetésre az óvónők és a vendégek között.

Két csoportban tartunk foglalkozásokat.

Az első csoportot “EMK csoport”-nak hívjuk. A gyermekek 5-7 éves korúak, a létszám 15 fő. Ők az óvoda három csoportjából jönnek a külön foglalkozásra, amit Judit hetente tart velük. A bemutató foglalkozások időpontja: 09.45-10.30 óra. 2009 novemberben a téma: szókincsbővítés, ítéletmentes megfigyelés volt.

A “Szivárvány” csoportot Horváthné Judit és Csontos Józsefné Zsuzsa vezetik. Az EMK-t a nevelő fejlesztő munka kiegészítéseként alkalmazzák. A gyermekek 3-7 éves korúak, a csoportlétszám 25 fő. A bemutató órára minden hónap harmadik keddjén 08.45-re várjuk az érdeklődőket. A novemberi foglalkozás témája: a hála kifejezése, érzéseink és szükségleteink megfogalmazása. A további foglalkozások témája mindig a csoport haladásától függ, az őket foglalkoztató érzésektől, problémáiktól.

“A foglalkozások időtartama min.1/2 max 1 óra. Azért adtam olyan tág idővallumot, mert igazodni szoktam a gyermekekhez. Mindig több tevékenységgel készülök, és az adott helyzet adja, hogy miben mélyülünk el jobban, illetve, milyen jellegű gyakorlatok kötik le leginkább a csoportot.” — Judit

Az óvoda telefonszámán személyesen is lehet érdeklődni Bartókné Piller Magdolna, óvoda egységvezetőnél: 06-25-273047