3-modulos programot kínálunk^

Mindegyik modulban 30 órás képzés + 10 óra esetmegbeszélő konzultáció van, olyanok számára, akik szeretnének részesei lenni egy önmagunkat és egymást segítő. önfejlesztő csapatnak. A három modul együtt-, vagy egy-egy modul önmagában is alkalmazható

1. Pedagógusképzés (OM 298/52/2006)^

Célunk, hogy egyre nyugodtabban, derüsebben kapcsolódjunk önmagunkhoz és a körülöttük lévő diákokhoz, szülőkhöz és munkatársakhoz, miközben közvetítjük a számunkra legfontosabb értékeket. Tréningünket azoknak ajánljuk, akik a nevelési folyamatban együtt szeretnének tanulni, fejlődni tanítványaikkal.

A továbbképzés elvégzésének formája: a képzésen való részvétel és a záró feladat teljesítése.

2. Diákcsoportok ^

Tehetséggondozó, érzelmi intelligencia fejlesztő csoportok 8-12 és 13-17 éves diákok részére. Olyan diákokat várunk, akik empatikus odafordulással kapcsolódnak másokhoz és vezetői készséggel rendelkeznek. Célunk, az iskolán belül egy olyan diák-társ segítő csoport létrejöttének támogatása, akik képesek arra, hogy konfliktusokat oldjanak meg, akikhez társaik szívesen fordulnak megértő figyelemért, és akik olyan szövetséget képesek kialakítani a körülöttük lévő felnőttekkel, hogy közben a korosztályukkal is természetes, koruknak megfelelő kapcsolatot tartanak fenn.

3. Szülő és nevelő csoportok ^

Olyan szülőket várunk, akik szeretnének tenni azért, hogy tudatosan hassanak gyermekeikre, és olyan értékeket adjanak át nekik, amik hosszú távon gazdagítják az életet. A program segítségével szeretnének egyre harmonikusabb, őszintébb együttműködést kialakítani gyermekeikkel és a gyermekeiket nevelő pedagógusokkal.

Főbb témakörök^

 • Empátia – önmagam és mások felé. Melyek az empátiát blokkoló tényezők?
 • A düh, mint energiaforrás. A düh átalakítása az élet szolgálatába.
 • Őszinteséget vagy félelmen alapuló kötelességtudást, udvariasságot szeretnék-e? Kiállás önmagamért – ítélet, kritika, neheztelés nélkül.
 • Megkönnyebbülés – a múltban elszenvedett sérelmek feloldása, elengedése.
 • A köszönet és a hála, mint az összekapcsolódás, együttműködés alapja

Miben nyújt segítséget a képzés?^

 • Hogyan alakíthatom át sikertelen és sokszor fájdalmas konfliktusokba torkolló „komumunikációt” valódi párbeszéddé?
 • Hogyan fejezhetem ki magamat őszintén kényelmetlen helyzetekben?
 • Stresszmentesítés; hogy az érzelmi terheket könnyebben tudjam viselni… hogy feloldhassam a haraghoz, nehezteléshez, depresszióhoz vezető gondolataimat…
 • Hogyan halljam meg a másikat együtt érzően – saját értékeim feladása nélkül – akkor is, amikor viselkedését bántónak találom?
 • Hogyan mondjak “NEM”-et elutasítás nélkül – annak kifejezésével, hogy mire mondok IGEN-t, amikor Nem-et mondok?
 • Hogyan értékelhetem a teljesítményt olyan módon, hogy azzal ne elkedvetlenítsek, hanem tanulásra és fejlődésre motiváljak?
 • Képes legyek olyan párbeszédek kialakítására, amelyekben erősödik a kölcsönös bizalom, egymás megértése és a harmónia…
 • Hogyan használhatom fel az empátia gyógyító erejét az oktatásban?
 • Az eddig is jól működő kapcsolataimat gazdagítani, és a problémásokat rendezni tudjam…
 • Hogyan tehetnem az életet szebbé önmagam és mások számára?

Várható eredmény ^

Az EMK szemléletmódjának elsajátításával a résztvevők –

 • Nehéz helyzetekben is egyre inkább szót érthetnek egymással
 • Segíteni tudnak a egymásnak (tanítványaiknak, gyermekeiknek vagy diák-társaiknak) a konfliktusaik megoldásában
 • Képesek lesznek hatékonyabban kifejezni az értékeiet, feltöltődni erőforrásaikból, és egyre inkább partnerként viszonyulni a körülöttük élőkhöz (munkatársak, a főnök és a diákok, diáktársak, szülők, nevelők)

Hogyan alkalmazzuk az EMK-t olyanokkal, akik nem ismerik? ^

A modell értékét emeli, hogy hatékonysága független attól, hogy partnerünk ismeri-e a módszert vagy sem, illetve, gyakorlott-e alkalmazásában.

A képzést vezető oktatók^

Jónai Éva Hava és Rambala Éva vezető trénerek

Borbély Lívia, Panyi Katalin és Redő Júlia társtrénerek

A tréning díja^

8-16 fős csoport esetén 43 000 Ft/fő

Egyéni jelentkezéskor 45.000 Ft/fő

Diákok számára 50% kedvezmény

Részletes tájékoztató még megtalálható Rambala Éva honlapján is: www.rambala.hu