Ízelítő – Utikalauz az Érzés és Erőforrás Játékcsomaghoz

Részletek a könyvből

Általános bevezető

Az EMK — Együttműködő, Erőszakmentes Kommunikáció ® programjának bemutatása

Miért tartjuk szükségesnek az EMK iskolaközösség programját?