Harmóniában önmagunkkal^

Az érzelmi függetlenség és a belső nyugalom megteremtése kapcsolatainkban^

 • Visszahúzódjak, vagy „jól megmondjam a magamét”?
 • Létezik más megoldás, amely mindenkinek biztonságot és szabadságot nyújt?
 • Hogyan segíthet konfliktusainkban a csöndes figyelem és az empátia?
 • Hogyan teremthetünk ítéletmentes, megértő kapcsolatot önmagunkkal és másokkal?

Indulatok és fájdalmas érzelmek átalakítása életadó energiává^

 • Képessé válhatunk-e arra, hogy szenvedélyes érzelmeink elfojtása és kirobbanása nélkül, mindenki számára örömteli módon, hatékonyan éljünk a bennünk levő életenergiával?
 • Hogyan adjunk magunknak “empátia elsősegélyt”, amikor “érzékeny gombjainkat nyomogatják”?
 • Hogyan halljuk meg és hogyan fejezzük ki a haragot, dühöt, csalódottságot és tehetetlenséget hibáztatás és bűntudat nélkül, nyugalmunk megőrzésével?
 • Hogyan oldjuk fel a visszautasítástól való félelmet, és az elhagyatottság érzését, a szégyent és a depressziót?
 • Hogyan segíthet az elismerés, a köszönet és a hála kifejezése és meghallása abban, hogy az élet „napos oldalán” járjunk?

Harmóniában önmagunkkal^

 • Hogyan oldhatjuk fel belső konfliktusainkat?
 • Hogyan tanulhatunk hibáinkból és tévedéseinkből önbírálat nélkül?
 • Hogyan léphetünk túl az „önzés” bűntudatán, és erősíthetjük meg önelfogadásunkat és önmagunkba vetett hitünket?
 • Hogyan juthatunk el a sértődött NEM-től és a kényszerű IGEN-től a békés szívvel, szabadon kimondott NEM-ig és a valóban szívből kimondott IGEN-ig?

Békében szeretteinkkel^

Bensőséges kapcsolatok a családban^

 • Hogyan kerülhetünk közelebb a hozzánk legközelebb állókhoz?
 • Képesek vagyunk-e meghallani, mi van szeretteink szívében akkor is, ha számunkra elfogadhatatlan módon fejezik ki magukat?
 • Hogyan oldhatjuk fel a múlt traumáit és a régi sérelmeket, hogy esélyt adjunk a bizalomnak, és élvezni tudjuk az életet itt és most?

Szabadon szülőnek, gyermeknek lenni^

 • Hogyan szabadíthatjuk fel magunkat a „jó szülő”, „jó gyerek”, stb. szerepek béklyóiból, hogy mindent amit megteszünk, valóban őszinte belső indíttatásból, örömmel tegyük?

Harmónia a párkapcsolatunkban és barátainkkal^

 • Hogyan teremthetünk harmóniát a félreértésekben, feszültségekben és konfliktusokban, mielőtt válsággá fajulnának?
 • Hogyan beszéljünk, hogy partnerünk meghallgasson, és hogyan hallgassunk, hogy beszéljen?
 • Hogyan engedjük el a felelősséget partnerünk érzéseiért, hogy biztonságban érezzük magunkat, és nyitott szívvel fordulhassunk felé?
 • Hogyan állhatunk ki önmagunkért, miközben szeretettel kapcsolódunk a másikhoz?
 • Hogyan kínálhat egy konfliktushelyzet alkalmat kapcsolatunk elmélyítésére?

Munkahelyi kapcsolatok^

Hatékony kommunikáció a munkahelyen^

 • Hogyan oldhatók fel a munkahelyi konfliktusok?
 • Hogyan alakíthatjuk át az érdekellentéteket győztes-győztes megoldásokká?
 • Hogyan teremthetünk olyan környezetet magunk körül, ahol kölcsönös elfogadás és együttműködés van?

A vezetői készség fejlesztése^

 • Ki a vezető, és mi a felelőssége?
 • Hogyan működhet sikeresen főnökei és beosztottjai között?
 • Hogyan támogathatja, hogy munkatársai képességeik legjavát adják és odaadóan végezzék feladataikat?
 • Hogyan szólíthatja meg azokat a munkatársait, akikkel nehéznek vagy lehetetlennek tűnik az együttműködés?
 • Hogyan szolgálhatja mindenki jólétét a hatalom, ha nem valaki fölött, hanem valakivel együtt használjuk?
 • Hogyan alakíthatunk ki hatékony, örömteli csapatmunkát?

Autonómia és együttműködés a szervezetben^

 • Motiválhatunk-e valakit a feladatok elvégzésére vagy a szabályok betartására jutalmazással és büntetéssel?
 • Van-e „orvosság” a munkatársak közötti elszigetelődésre, a kiégésre és a negatív hozzáállásra?
 • Mit adhatnak az Erőszakmentes, Együttműködő Kommunikáció készségei, ami örömtelivé teszi a munkahelyen eltöltött időt?

Empátia-tér^

Együtt alakítunk ki egy olyan bensőséges, biztonságos teret, amiben lehetőség van rá, hogy megosszuk kihívásainkat. Nem kell már egyedül maradnunk ezekben a helyzetekben, mert az empatikus figyelemben társakat találunk egymásban! Ebben a térben felismerések és megoldások is születhetnek!