EMK logóSikerült olyan logót találnunk, amely igazán sok információt hordoz magáról az EMK-ról.

A végtelenségjel — az EMK szimbóluma, találkozást, információ áramlást jelképez — emberek, pártok, világnézetek és gondolatok között.

A vízszintes és függőleges síkban összekapcsolódó két végtelenségjel utal a “fent-és-lent”, “kint-és-bent”, az adó és a befogadó kapcsolatára és az emberi találkozásokra. A négy szín, mint a világunkat alkotó négy elem, a teljességet szimbolizálja, és az EMK gondolatvezetését is jelképezi.

Ég, felhők, fűA vízszintes síkon bal oldalon, a KÉK szín a kiindulópont, ahol a körülöttünk lévő világ jelenségei hatnak ránk. Az EMK arra hív meg, hogy ne csak “vakon”, öntudatlanul fogadjuk ezeket a hatásokat, hanem figyeljük meg a fontos pillanatokat, és különböztessük meg őket a róluk alkotott gondolatoktól. A megfigyelés és a megkülönböztetés tudatunk mentális síkján zajlik. A mentális síkot a négy természeti elem közül hagyományosan a levegő elemmel hozzuk összefüggésbe.

Kapu az erdőbenA megfigyelés pontjával szemben, a ZÖLD szín azt a pontot jelöli, ahol élethelyzeteinkre adott válaszreakcióink születnek. A hétköznapi életben naponta sok ezer döntés és mozdulat születik gyors, kevéssé átgondolt, “üss-vagy-fuss!” ösztön-reakciókból. Az EMK éppen ebben kínál új lehetőséget, ami “kaput nyit” a tudatos, átgondolt döntésekre. Az akció és a reakció egy “kitérőt teszünk” a szívünkbe, érzelmeink és erőforrás-szükségleteink világába, amit logónkban a függőleges síkon helyeztünk el.

Az önmagunk felé irányuló figyelem két fontos pontját piros és narancs színekkel jelöljük.

Patak

A lefele forduló PIROS szín érzelmeink szintjére vezet. Gyakran testünk jelzései adnak hírt arról, hogy érzelmileg hogyan reagálunk egy-egy eseményre, helyzetre, személyre, gondolatra. Az elemek közül, hagyományosan, a vizet kapcsoljuk össze az érzelmek áramlásával.
Naplemente_tenger

A felfele forduló NARANCS vagy NAPSÁRGA szín — szellemi erőforrásaink tudatosságának szintje. Olyan értékek jelennek meg ezen a síkon mint pl. a békesség, szabadság, kreativitás, hitelesség, őszinteség, együttérzés, szeretet. Ezeket az életenergiákat gyakran szükségletekként, vágyakként éljük meg. Az EMK tudatosságában a szükségletek motiváló, teremtő  erőforrásként jelennek meg. A motiváló erőhöz való odafordulás belülről jövő szándékon, aktív, akaratlagos döntésen alapszik. Az elemek közül a tűz kötődik erőforrás-szükségleteinkhez.

Mező pipaccsal

Az érzelmek és erőforrás-szükségletek tudatosítása után, az önmagunkhoz illetve a másikhoz való összekapcsolódás élményeivel és felismeréseivel gazdagodva lépünk most már “a tettek mezejére” (zöld szín). Ez az a pont, ahol fizikai síkon teremtünk kapcsolatot önmagunkkal vagy valaki mással: döntéseket hozhatunk vagy kéréssel, felajánlással, köszönettel fordulhatunk valaki felé. A fizikai megvalósítás pontja az elemek közül a földhöz kapcsolódik.

A logó középpontjában a két végtelenségjel négy színének párhuzamos útjai találkoznak. Ez a FEHÉR színnel szabadon hagyott találkozási pont az ÖTÖDIK ELEM, emberi Lényünk, Önvalónk helye — ahol nincs “jó és rossz”, csak Figyelem és Tudatosság — ősi kínai szóval  TAO, amit Éberségként, Tanúként vagy Forrásként is ismerünk. Ez az a belső középpont, ahova tudatosságunk újra és újra visszatérhet, és ahonnan figyelmünk kiáradhat minden irányba.

Tao