- ez az oldal 2014-es állapotokat tükröz, nem aktuális -

Jónai Éva Hava^

Meghívó

Régóta készülök rá, hogy leírjam azt a sok megtapasztalást, ihletett gondolatot, ötletet, ami az évek során felgyűlt bennem. Mindig volt fontosabb dolgom “kívül” is, “belül” is. Most, úgy látszik, eljött az ideje, hogy — ennek a megújult honlapnak első nagy lendületével — elinduljak ezen az úton, és aztán folyamatosan, apró lépésekben…

Remélem, hogy sikerül ezen a fórumon keresztül megosztani másokkal is élmény szintű felismeréseimet, életbe vetett hitemet. Köszönöm minden kedves Olvasónak, hogy velem tart!

2011. január 24-én megjelent rólam egy cikk, ami életrajzinak is mondható.

Szeretettel ajánlom: http://edesviz.hu/hu/magazin/cikk/evezos-az-oceanon

Hogyan indultam el szakmai utamon

Az iskolai éveimben boldogtalannak éreztem magam, és közben fűtött a vágy és valami belső tudás, hogy a tanulás másról szól, mint amit én tapasztaltam: emberi méltóságról, együttérzésről, kreativitásról, ihletről, az alkotás öröméről, csapatmunkáról…  17 évesen autodidakta módon tanultam meg angolul, majd az egyetem elvégzése után az angol tanításban találtam meg a hivatásom és alkotó örömem. Angol tanárként, módszertani trénerként működtem 1972-1995 között itthon és külföldön. Nagy gyönyörűséget leltem olyan módszerek kifejlesztésében, amik játékká és élménnyé teszik a tanulást. Két könyv és egy 45-perces videó mutatja be a módszert, amit kidolgoztam (1998-ban jelent meg a “Jonai Silhouetttes” című könyv és 45 perces videó, az OM, az ILS Nyelviskola és a Pannónia Filmstudió kiadásában, majd 1993-ban “Playful Learning and Teaching” a Bok Kft. kiadásában). 1989-2000 között alkalmam volt megfordulni Európa, Észak- és Dél Amerika valamint a Közel-kelet számos országában, ahol tréningeket és tanfolyamokat tartottam. Hivatásom mindig játék és ihlet forrása volt számomra.

Önismereti, spirituális utamról

Az 1980-as évek elején indultam el azon az önismereti, spirituális úton, amit ma is járok. Eleinte „másokért” láttam ennek értelmét – gyerekeimért, tanítványaimért, a körülöttem élőkért – aztán csak lassacskán „esett le a tantusz”, hogy ez az út rólam szól… személyesen nekem szól! Valamikor féltem a dühtől, akár felém jött, akár magamban engedtem felrémleni. Ma Erővé alakul át bennem a düh, amivel szembenézek!

1986-ban, amikor Carl Rogers Magyarországon (Szegeden) járt, “becsöppentem” az általa tartott egyhetes konferenciába. Sok évvel később hálás szívvel gondoltam Rogersre, amikor rádöbbentem, hogy ezek a napok indítottak el belső utamon. Számos önfejlesztő módszerben töltöttem el lelkes, elkötelezett éveket… és mindig tovább léptem egyet-egyet. Utam során csúcspontok voltak, amikor megtapasztaltam magamban a teremtő erőt: könyveket írtam, tréningeket tartottam, nemzetközi konferenciákat álmodtam és szerveztem meg Budapesten. És a mélypontok – a kisebb-nagyobb krízisek, amikor újra és újra az életet választottam — „álruhás áldássá” váltak: egyre nagyobb bizalmat, középpontom tudatát, belső csendet, nyugalmat, rálátást, erőt merítettem belőlük. Tánc, dráma, játék, meditáció, családfelállítás, Reiki, Prána, NLP, EFT, Kineziológia, masszázs, Spirituális Választerápia, EMK – jól megférnek bennem, és szerves részei mindennapjaimnak. Élvezem, ahogy sok ember bölcsessége, kreativitása egymásra talál bennem, felismerésekre ihlet, folyamatosan az utamon tart, és további kutatásra ösztönöz. Gyönyörűség a számomra, hogy vannak társaim ezen az úton… vannak, akik előttem járnak… és vannak, akik utánam jönnek…

Az EMK szerepe az életemben

Az EMK való megismerkedésem 1995 tavaszán, egy angliai konferencián, katartikus volt. Ennek az élménynek a hatása késztetett arra, hogy Popper Péter professzor támogatásával létrehozzam a SEAL-Hungary Alapítványt, és megálmodjam, megszervezzem annak első rendezvényét, a “Keresztutak” konferenciát, 1996 májusában. Erre a konferenciára nemcsak Magyarországról “kürtöltem össze” az alternatív módszerek felé nyitott iskolák, módszerek képviselőit, hanem 30 országból látogattak ide különféle kutatók, előadók és művészek. A konferencia főelőadója Marshall Rosenberg volt. Nyolc évvel később, 2004-ben hasonló nemzetközi konferenciát szerveztem “Utak a békéhez – lélek a nevelésben” címmel.

Az EMK a “Keresztutak” konferenciával kezdte meg magyarországi útját. A konferencia szervezésében részt vett csapat szerda esti rendszeres találkozója EMK gyakorló körré alakult, amely a mai napig működik. 2000-ben megkaptam a nemzetközi EMK központ akkreditációját. Egyike vagyok azoknak, akik éppen azt tanítják, amit legjobban szeretnének megtanulni. Éveken keresztül kutattam, tanultam az elméletet, “mindent” szerettem volna tudni róla, mint valamikor huszonévesen az angol nyelvtanról. Aztán egyre inkább az élmények váltak fontossá. A tanításon keresztül folyamatosan éberen tartom a tudatomban, hogy semmi nem olyan érték az életben, mint az összekapcsolódás önmagammal és másokkal! Miért? — Élmény szinten a válaszom, hogy a hétköznapi életben semmi másban nem élek meg olyan valódi, tapintható életteliséget, az életerő áramlását, mint egy-egy összekapcsolódásban. Ilyenkor a bizonytalanságból, zavarodottságból kilépve, végre igazán találkozom magammal vagy egy másikkal, és egyszerre csak mindent új színekben LÁTOK… új hangokat HALLOK… ízeket ÉRZEK!

2003-ban egyszer, amikor meghívtam egy tréningemre a lányomat, azt válaszolta nekem: “Majd akkor megyek, ha látom rajtad a változást!” Néhány hónappal később, férjével és barátaival együtt bejelentkezett a következő tréningre. Azóta végigjárta a társtrénerképzést, és ma már egyik legközelebbi munkatársam! Ez valóságos csoda az életemben. Gyerekeimmel, anyámmal, apámmal való kapcsolatom élettelisége után a következő mérföldkő az életemben a radikális őszinteség és együttérzés működése spontán hétköznapi pillanatokban, és olyan kapcsolataimban, amik a mai napig is kihívások számomra. Van még dolgom!

Jövőképem

A legutóbbi időkig erősebben volt velem hétköznapjaimban a “múlt képem” mint a jövő. Voltak kiemelkedő időszakok életemben, amikor az életbe, a jövőbe vetett hit olyan tettekre ösztönzött, amiket “racionális fejjel”, elképzelni sem tudtam volna előre. Nagy kihívások, tettek vonzottak, lelkesen oldottam meg a magamnál jóval nagyobb összefogást igénylő feladatokat.

Ma a jelenben lét, a hitelesség igénye és egyre igazabb megélésének öröme bíztat pillanatról-pillanatra. Mostanság ezek a szavak csengenek igaznak: “Ebben a világban nem tehetünk nagy dolgokat, csak kicsiket, nagy szeretettel.” (Teréz anya)

Járom az utam. Egyre nagyobb hálával tapasztalom meg az olyan áldott pillanatokat, amikor indulatok helyett erőt és nyugalmat találok magamban… régi függőségek helyett szabadságot…  a hibától, “rossz”-tól való félelem helyett elfogadást, rugalmasságot… önbizalom-hiány helyett kreativitást, játékosságot, spontaneitást, intuíciót… és az összekapcsolódás csendjét.

És végül, álljon itt még egy idézet Müller Péter “Jóskönyv”-éből, ami hűen tükrözi jövőképemet. “Minden csoda a tiéd lehet, a legmerészebb álmaidat is megépítheted — de csak lassan. Téglánként. Minden tégla lerakásához türelem kell, kitartó szorgalom, s főleg hit, hogy ebből végül ház lesz. Minden egyes téglánál látni kell a Házat! Ez a hit.” (292. old. “Feltörekvés”)

Akiknek hálás vagyok — akiktől tanultam, tanulok

Elsősorban a szüleim. Anyám a kitartás, hűség, együttérzés, bátorság, közvetlenség és a természetes önbizalom forrása számomra. Manapság mély tanulást kapok általa az időskori bölcsességről, életerőről, autonómiáról. Apámra gondolva, a gyengédség, bölcsesség, tudásszomj, az autodidakta tanulás és felfedezés öröme, a sebezhetőség elfogadása, kreativitás élvezete és a művészetek szeretete él példaképpen bennem. Hálás vagyok azért a szabadságért, ahogy ők ketten teret adtak nekem az utam követéséhez. Kisgyerekként leginkább nagyanyám nővérétől töltődhettem fel szeretetből, gondoskodásból — mély nyomot hagyott bennem. Gyerekkoromban sok olyan élmény ért, amik sok éves önismereti munka után váltak áldássá számomra… ma már hálás vagyok értük.

Gyermekeim, Júlia, Péter és Dániel – az öröm és az inspiráció kiapadhatatlan forrásai számomra — és persze a kihívások, próbatételek is: folyamatosan tanulok, ahogy hozzájuk kapcsolódom. Ajándékuk a humor, a játékosság, a feltétel nélküli szeretet, az őszinteség, az együttérzés.

Unokáim: Zsófi, Luca és Lilla – gyönyörködöm sokféle szépségükben, csodálom növekedésüket, tehetségeik kibontakozását, feltöltődöm kedvességgel, fizikai érintéssel.

Mentoraim, akik kreativitásom, teremtő erőm kibontakozásában segítettek, bizalmukkal tápláltak: Eisler Olga, Michael Lawlor, June Mc Ostrich, Popper Péter, Simonfalvy László, Adrien Underhill…

Tanítóim, akik legbelső igazságomhoz, az emberi létforma megértéséhez segítettek-segítenek egyre közelebb kerülni: Ken Cadigan, Frank Cardell, Paula Horan, John Heron, Robert Detzler, Gordon Stokes, Daniel Whiteside, Brigitte Wingelmayer, Gill Wright, Bert és Sophie Hellinger, Carl Rogers, Marshall B. Rosenberg, Ken Wilber, Byron Katie, Goda Gábor, Fáy Nóra, Pecsenka Nóra…

Barátaim, akikkel az alkotás, felfedezés közös játék élményét megoszthattam-megoszthatom: Borbély Lívia, Bende Rita, Bozó Edit, Caroline Bodoczky, Csergő Csaba, Mezey Tünde, Robert Gillan, Lonny Gold, Halász Péter, Clarence Harvey, Charlotte Korbee, Maryam Mildenberg, Tényi Katalin és mások, akiknek a nevei hosszú oldalakat töltene be…

Tanítványaim, akik egyben tanítóim, barátaim, ihletőim, fejlődésre serkentőim…

És néhány könyv azok közül, amiken keresztül a bölcsességgel és a bennem lévő mélyről jövő “IGEN”-el találkoztam: Anthony de Mello: “Ébredj tudatára”, Mallász Gitta: “Az angyal válaszol”, Victor E. Frankl: “Mégis mondj igent az életre”, Julia Cameron: “A művész útja”, Carl Rogers: “Valakivé válni – a személyiség születése”, Milton Erickson – Sidney Rosen: “My voice will go with you”, Drunvalo Melchizedek: “Élet a szívben”, Thich Nhat Hanh: “A béke érintése”, Eckhart Tolle: “A most hatalma” és “Új Föld”, Müller Péter: “Jóskönyv”, Byron Katie: “Szükségem van a szeretetedre… vagy mégsem?”…

Szakmai önéletrajz-2012

Interjú Szolláth Mihállyal: http://edesviz.hu/hu/ezo_magazin/rovat/Minden%20napra/cikk/evezos-az-oceanon

Társtrénerek^

Árvay István^

Több mint húsz évet az értékesítésben dolgoztam, főleg a biztosítási szakmában. A szakma sajátosságából adódóan számos kommunikációs képzésen vettem részt - Lymra; Dale Carnegie, EDC europe és vállalaton belüli képzések. Ezek többnyire eladás-technikai és tárgyalás-technikai képzések voltak. Vezetőként én is tartottam ilyen oktatásokat munkatársaimnak. Mindig azt kerestem, hogyan kommunikáljak úgy, hogy céljaimat ne mások manipulálása árán érjem el. Az EMK megmutatta nekem, hogy ez lehetséges.

Az EMK – Erőszakmentes Kommunikáció – modelljével 2003 – ban, „A szavak ablakok vagy falak” című könyv révén ismerkedtem meg. Dr. Marshall B. Rosenberg, e könyvét, azóta is alapműnek tartom. 2004. elején csatlakoztam Jónai Éva Hava nemzetközi tréner és EMK oktató két éves társtréner képző iskolájához, aminek kiemelkedő eseménye volt, mikor 2006. májusában részt vettem, azon a kilencnapos nemzetközi intenzív kurzuson, amit meghívásunkra, Dr. Rosenberg, Budapesten tartott. 2006. szeptemberétől kezdtem tréningeket, tanfolyamokat tartani, amit ajánlok minden békeszerető embernek, akár munkahelyi, családi, vagy önmagához fűződő kapcsolatán szeretne javítani.

Bende Rita^

Négy kisfiú Édesanyja vagyok, eredeti szakmám: rajzfilm animátor.

2006-ban ismerkedtem meg az EGYÜTTMŰKÖDŐ KOMMUNIKÁCIÓ adta lehetőségekkel. Életembe mély kapcsolódást hozott önmagammal, belső gyermeki részemmel és felsőbb Énemmel egyaránt. Segít a múltam tudatos feldolgozásában, lelki tisztulásban,az elmúlt fájdalmak elengedésében és a gátló, zsigeri reakciók helyett nagyobb tudatossággal cselekedni. Belső Erőt merítek általa,hogy félelmeimmel szembenézhessek.A JELENBEN TART.

Szeretném ezt a kincset azokkal megosztani, akik szeretnék az életüket tudatosabban élni, régi zsigeri reakcióikból kilépve valami újat teremteni, ezzel önmagunknak és gyermekeinknek egy békésebb, egészségesebb és boldogabb jövőt álmodni, megvalósítani.

Kedvesek!

A meghírdetett 3+5+1 alkalomból álló -Együttműködő- erőszakmentes-Kommunikáció tréning sorozat első nyílt alkalma március 8-án 17.00-20.00-ig lesz megtartva. (a részleteket lásd a levél végén, ha még nem ismered)

cím: Budapest, II. ker. Nagyajtai u. 8. II/2.

Akik eddig jelezték részvételi szándékukat, kérlek küldjetek egy megerősítést, hogy ebben az időpontban számíthatok e rátok.

Van még lehetőség a jelentkezésre, ha megszólít…Ha van ismerősöd, akinek ajánlanád, kérlek küldd neki tovább ezt a levelet! Köszönöm!

Most egy kis „kedvcsinálót” küldök Nektek.

A napokban elkezdtünk Jónai Éva Havával egy EMK programon dolgozni, amihez készül egy mese is. Ennek az írása közben feltűnt valami. Egy magocska is szerepel ebben a történetben, és mikor leírtam, hogy a magocska arra vár, hogy megérkezzen a friss tavaszi VÍZ és a NAP melege , akkor hirtelen ezek az erős szimbólumok megvilágították az EMK szerepét az életemben.

Hiszen a mag MINKET, a víz az ÉRZELMEINKET, a Nap az ERŐFORRÁSAINKAT szimbolizálja. Ez a két lényeges elem szükséges ahhoz, hogy egy mag a földben gyökeret eresszen, szárba szökkenjen és (ha az a rendeltetése) virágba boruljon, termést hozzon, újabb magokat szórjon el. Az EMK ezt a két nagyon lényeges elemet beépíti a kommunikációba, amivel saját zárt MAG-létünket tudjuk növekedésre hívni vagy, ha már fejlődésnek indultunk, tovább erősíteni.

A mindennapi kommunikációnkból épp csak ez a két dolog hiányzik és mi erőlködve növekedni akarunk és másokat növekedésre bírni vagy, ha épp növekedésnek indult, hányszor kiabálunk rá: „Ne arra, nem jó fele mész, ne most, ne így, ne úgy… majd én megmondom hogy csináld, hogy lesz jó neked…” Abba lehet ezt hagyni és MAG-unk felé fordulni, befelé tekinteni és időt hagyva meglátni Ki is vagyok, mi lesz belőlem…

A bizalom , hogy képes erre mindenki egyedül , akkor, amikor neki a legmegfelelőbb (hiszen máskor bújik ki a hóvirág, máskor az ibolya, máskor a pipacs…) elhozza az ő növekedését, erejét, amihez én leginkább csak a figyelmemet tudom adni . Közben azt vettem észre magamon, hányszor erőlködtem én is azon, hogy valakit rábírjak arra, hogy megnyíljon, „elinduljon”, „felébredjen” Hányszor akartam adni neki erőt, mert erőtlennek láttam, hitet, mert hitetlennek láttam, utat, mert eltévedtnek láttam. Már látom felesleges ez az erőfeszítés( én voltam erőtlen, hitetlen, eltévedt… :) ) . Békében hagyok mindenkit pihenni, aludni, amíg csak jól esik neki és nem kiabálom. „HÉ, Ébredj már fel!!!” Nem kell. Együtt táncolok azokkal, akik már kinyíltak vagy épp a földből küzdik ki magukat és bizalommal tekintek azokra, akik még MAG-ukban érlelődnek, várnak a saját vízcseppjükre, saját Napocskájukra. Jó felismerni, jó békén hagyni, Jó együtt lenni úgy, ahogy vagyunk.

Talán leginkább erre hívlak együtt fürdőzni az érzések vízében és együtt fürödni a Nap melegében, erőt merítve gyönyörködve egymásban, együtt növekedni…

Várlak szeretettel:  Rita

06-30-954-97-82 / www.emk.hu

Ide másolom az eredeti meghívót, ha most kapod először a levelet, itt olvashatod a tréning felépülését:

Egy tréning-sorozat 3(nyitott)+5(zárt)+1(kerekítő) alkalomból fog állni, amin érintjük az összes fontos alaptémát.
(mellesleg szeretem a 9-es számot, mert a teljesség és bölcsesség száma, így még nagyobb az esély, hogy a végére kiteljesedünk és bölcsekké is válunk. :) )).

Az első 3 tréning heti egy alkalommal, pénteken este 3-4 óra hosszat vesz igénybe. Egy csoportban 8-10 ember tud jönni. Ezek mindenki számára nyitott foglalkozások lesznek. Ez idő alatt tudod eldönteni, hogy akarsz e tovább jönni a zárt csoportba. Az első 3 alkalom díja csak terembérlet hozzájárulás költség (várhatóan 1000-1500Ft között) + adomány jellegű hozzájárulás.
TÉMÁK:
·    4 lépés, alapok
·    Kapcsolódások mikéntje, a vádaskodásból a felelősség vállalás felé
·    Büntetés-jutalmazás rendszere helyett a bizalomra építés,
empátia és önkifejezés gyakorlás

Ezt követő 5 tréningre elköteleződést kérek, ami azt jelenti, hogy előre kell kifizetni a tréning díját , ami 25 000 Ft. A tréningek itt hetente egyszer vagy kétszer lesznek, esti órákban szintén 3-4 óra hosszan.A csoportban minimum 5-maximum 10 fő tud részt venni.
TÉMÁK ( a változtatás, változás jogát fenntartom. J):

·    NEM-et mondani, NEM-et fogadni, „hiszti”, dac, ellenállás…
·    „Némaság”, amikor bezáródom, amikor bezártsággal találkozom…
·    „Sakál show”, hogyan éljem meg a DÜH-ömet,hogy az építsen…
·    „Muszáj” vagy van szabad választásunk…
·    Bűntudat, „érzelmi zsarolás”…

A +1 ráadás „kerekítő” találkozó , aminek szintén csak terembérleti hozzájárulása lesz, ha lesz… Ez a csoport által közösen megválasztott helyszínen (lehet a megszokott helyen, teázóban vagy egyéb kreatív ötlet…) találkozó, ahol összegezzük mi mindent kaptunk, mivel gazdagodtunk és remélhetőleg ÖRÜLÜNK,  HOGY MEGISMERHETTÜK EGYMÁST.:)

Ezután újra indul a ciklus… 3 nyitott tréning, 5 zárt csoporttal, 1 kerekítő “buli”, és így tovább…

Elérhetőségem: www.beszedesosszhang.hupont.hu

benderita.emk@gmail.com

06-30-954-97-82 / www.emk.hu

Tréningnaptáram

Borbáth Katalin^

06-20-3580012

borbath.katalin@gmail.com

www.borbath.hu

Borbély Lívia^

Hívatásomat tekintve tanító, tánc- és drámapedagógus, EMK társtréner vagyok. Negyed évszázadot eltöltve az iskolában, mindig fontosnak tartottam az érzelmi intelligencia fejlesztését, a kapcsolatok, a közösség építését. A társadalmi elvárás ezzel szemben pedig inkább az értelmi képességek növelésére fektette a hangsúlyt. Paradigmaváltásra van szükség a továbblépéshez, melyre úgy tűnik megérett az idő.

Közel tíz évvel ezelőtt kezdett egyre inkább foglalkoztatni a gondolat: „Hogyan lehetne egy harmonikusabb, békésebb világot teremteni? Hogyan élhetnénk szabadon, szeretetteljes, egymáshoz és önmagunkhoz is őszinte, meghitt kapcsolatokban?

Mert, ahogy körbenéztem, nem láttam ilyet se szűkebb, se tágabb környezetemben. Útkeresésem közepette találtam rá az EMK-ra, arra a kincsre, mely alapjaiban változtatta meg az életemet.

Belső átalakulásom során minőségi változások következtek be magán- és közéleti kapcsolataimban. Ekkor értettem meg igazán Gandhi híres gondolatát, miszerint, ha a világban változást szeretnénk látni, azt előbb magunkon kell kezdeni.

Jónai Éva Hava társtréneri képzésén kaptam meg az alapokat, s Hava ösztönzésére vittem be az EMK-t az iskolai gyakorlatba. 2006-ban kezdtem meg a munkát az akkor még elsős osztályommal. Mára talán „zsiráf osztály” vált belőlük, mindenesetre konfliktusaikat képesek segítséggel erőszakmentesen kezelni. Hiszem, hogy a velük folytatott úttörő munka egy békésebb, szebb világ alapjainak letétele.

Kollégáimmal 30 órás tréning keretében osztottam meg tudásomat. Rendszeresen hívnak szakmai fórumokra, ahol egyre szélesebb körben viszem hírét az EMK-nak. Alkalomszerűen szülői csoportokkal is dolgozom, melyre egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik.

E-mail elérhetőségem: borbelylivia@freemail.hu

Csikósné Monostori Erzsébet^

Csompilla Éva^

Elek Erika^

Havánál tanultam/tanulom az EMK-t és 2012 nyarán végeztem el a társtréneri képzést. Foglalkozásomat tekintve informatika területen, rendszerszervezőként dolgozom. Az EMK-t megismerve léptem át az utasítások világából a kérések világába, a kizáró ‘vagy’ világából az ‘és-és’ világába. Ez a logikus, könnyen átlátható kommunikációs mód, amit az EMK alkalmaz, rögtön elfogadható volt racionális gondolkodásomnak és nagy biztonságot adott a forma. Tovább lépve a gyakorlatok során láttam rá, hogy mekkora szabadság rejlik benne. Egy felfedező út számomra, ahogy figyelem saját érzéseimet és ahogy a régi, berögződött válaszreakciókból az erőforrások felé fordulva, ezeket tudatosítva, egy nagyobb rálátással új utakat találhatok egy örömtelibb élet felé.
Az EMK-val szinte párhuzamosan találtam rá egy másik útra, ami a testemnek tudja a forma és szabadság élményét megadni, ez a NIA. Mind az EMK, mind a NIA formákból építkezik. Az EMK-ban használt önkifejezés-empátia, 4 lépés valamint a NIA-ban vezetett rutinok, a mozgásformák kereteket adnak a kommunikációhoz, a testben levés, az önmagunk és a másik emberre való figyelés megéléséhez. Mintegy biztonságot adva, itt vagyok, jelen vagyok, segítve vagyok,…
E melett mindkettőben a saját szabadságomban áll, hogy hogyan használom e formát. Hogyan mozdulok bele egy mozgásformába, milyen érzéseket élek meg és milyen erőforrásokhoz nyúlhatok legyen az akár a kapcsolódás, az odafordulás önmagam felé, mások felé, az öngyógyítás felé.
Szintén 2012 nyarán végeztem el a NIA White Belt tréninget, ami a tanári fokozat első állomása, így lehetőségem van ezt is továbbadni.
Ami a NIA számomra a test nyelvén az az EMK a szavakon keresztül. Elválaszthatatlanok egymástól. Ezért kapcsolom össze e kettőt tréningjeimen.
Elérhetőségem : erika.elek22@gmail.com

Sziasztok!
Köszönöm a lelkes részvételeteket, visszajelzéseiteket és érdeklődéseteket a 2012-es évben indult EMK+NIA gyakorló tréningek iránt!
A 2013-as évben folytatódnak a tréningek. Két formában ajánlok gyakorlási lehetőségeket:
1. Folyamatként:
8 tematikus, egymásra épülő alkalom, zárt csoporttal, három hetenként, szombati napokon 13:30 – 18:30
Tervezett időpontok: 01.26, 02.16, 03.09, 03.30,04.20, 05.14, 06.01, 06.22
Megj.: A januári időpont fix, a többi a csoport részvevőivel egyeztetve módosítható
Jelentkezési határidő: 01.24

Jelentkezés módja: e-mail-ben a fenti címre
Hely: MagNet Ház (a volt Sziddhárta Közösségi Ház)
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Díj: Terembérlet hozzájárulás : 3000 Ft ezen felül adomány jellegű (amit megér számotokra a tréning és lehetőségetek engedi) a helyszínen fizetve
Ezt a lehetőséget érdemes választanod, ha:
- mélyebben szeretnél megismerkedni az EMK ill. NIA formáival
- önismereti utadat szeretnéd kiegészíteni újabb irányokkal
- biztonságosabban érzed magad egy összeszokott, ismerős csoportban
- van benned elkötelezettség e két téma iránt hosszabb távra is
2. Egyedi alkalmak:
Nyitott csoporttal, két hetente, pénteki napokon 16:00 – 18:30
Tervezett első időpont: 02.08
Hely: szervezés alatt
Díj: Terembérlettől függően
Jelentkezés módja: e-mail-ben a fenti címre

Megj.: Bővebb információt jan. 20-ig megküldöm

Ezt a lehetőséget érdemes választanod, ha:
- még ismeretlen számodra e két terület valamelyike
- szeretnél betekinteni e területekbe és megismerni/kipróbálni, hogy mit adhat számodra
- biztonságosabban érzed magad, ha változnak a résztvevők
- szabadon szeretnél dönteni, hogy melyik alkalommal jössz és melyik téma érdekel
- időd, körülményeid mellett csak egy-egy alkalomra tudsz jönni
Átjárhatóság a két tréningforma között:
A zárt csoport tagjai szabadon látogathatják a nyitott csoportos alkalmakat.
Bővebben a tréningekről:
Forma:
gyakorló csoport

Miért?

Hiszem, hogy a kapcsolataink (irányuljon az akár önmagunk, akár mások felé) akkor tudnak élők és örömteliek lenni, ha azt a figyelem, a tudatosság és a szív vezérli. Ha megtanuljuk, hogyan tudjuk igazán meghallani, megérteni önmagunkat és egymást valamint elfogadással fordulni önmagunk és mások felé.
Hogyan?
Táncos-mozgásos-játékos gyakorlatokban, ritmusban, csoportban, párosan, egyedül, kreatívan, elcsendesülve, megbeszélve

Mit?

- Érzéseink felismerése, megnevezése, kifejezése, transzformációja a szavak és a mozgás szintjén
- Belső motivációink, vágyott életminőségeink felfedezése, kimondása
- Kérés és köszönet ereje
- Ítéletmentesség, elfogadás, bizalom, együttműködés, kapcsolódás
Mit nem?
- nem ad EMK képzést/oktatást
- nem ad NIA képzést/oktatást
- nem ad munkavállalásra, tanításra, oktatásra feljogosító oklevelet vagy tanúsítványt
Köszönöm, ha továbbítod e meghívót barátaidnak, ismerőseidnek,… akinek érdekes, hasznos lehet.
Várlak benneteket nagy szeretettel: Erika

Gombás Eszter

Gombas EszterHavánál sajátítottam el az EMK alapjait, Marshall-tól tanulva eszméltem rá annak világátalakító erejére, és saját utamon járva tapasztalom, hogy a szabadság, öröm, őszinteség és egység azok a minőségek, amelyekkel valóban érdemes élni minden szinten és helyzetben. Ezeket nevelem magamban és ezeket igyekszem továbbadni másoknak. Számomra az EMK egy olyan szemlélet, amely teljes képet ad arról, hogyan is érhetjük el mindennapjainkban a szeretetteljes és erőt adó kapcsolatot önmagunkkal és másokkal. 2007 óta személyes utamnak tekintem ennek a tudásnak az átadását másoknak. Alapozó és gyakorló csoportoknak vezetek tréningeket Bulgáriában. Nagy örömöm, hogy ez a tudás a könyvkiadóm által is továbbjuthat az emberekhez.

E-mail elérhetőségem: vexta11@gmail.com

Haas Laura^

Halász Péter^

Halászpeti vagyok. Nemre való tekintettel férfi. Igenre való tekintettel férj és családapa – ez utóbbiHalászpetinégyszeresen. Talánra való tekintettel Halász, emberhalász. Havától 2004-ben kezdtem el az EMK-t tanulni, aztán sok szálon összefonódtunk. A társtréneri képzés végén világosodott meg előttem, hogy férfiakkal szeretnék foglalkozni – és természetesen magammal is. 2006 januárjától tartom a Keddi Beszélgetések (KB csoport) nyitott férfikörben a teret és 2009-ben indult az első zárt, önismereti csoportom férfiaknak (www.ahalasz.net). Az EMK sokat segít abban, hogy a saját érzésekkel, szükségletekkel dolgozni tudjunk, amit a Férfi Út egyik nélkülözhetetlen elemének érzek. Az utjaim során különböző természeti népek kultúráját láttam és tapasztaltam meg és egy ilyen alkalommal találkoztam Dél-Afrikában a labirintussal, mint egyetemes meditációs/szemlélődő eszközzel. Ezt elkezdtem tanulni és 2007 óta építek labirintusokat különböző felkérésekre – pl. Hava tanfolyamain – és tartottam már ebben a témában workshopot is (www.labirint.us). Az egyéni életutat szimbolizáló labirintus bejárása lassú, mély folyamat, amelynek támogatásában, kísérésében nagyban támaszkodom az EMK szellemiségére, eszköztárára.

Elérhetőségemwww.ahalasz.net

Kovács Gábor^

Kovács GáborKovács Gábor vagyok, pszichológus. Jelenleg nevelési tanácsadóban és egy általános iskolában dolgozom. Az erőszakmentes kommunikációt Havától tanultam több éven keresztül, mely szemlélet gyökeresen átalakította a világról és az emberi együttélésről való gondolkodásomat. Ezt a kommunikációs nyelvet azóta is rendszeresen alkalmazom a munkám során, melyet hivatásomnak tekintek. A gyerekekkel egyéni és csoportos foglalkozásokban használom az Erőszakmentes Kommunikációt.

Gábor

E-mail elérhetőségem: kaygee@freemail.hu

Ónodi Ágnes^

E-mail elérhetőségem: agi@hordozo.hu

Telefon: (30) 847-62-26

Redő Júlia^

Egész kicsi koromtól fogva a tánc, az egész testet, lelket mozgásba hozó “beszéd”, amit magaménak érzek és használok. Sokáig eszembe se jutott nyitottank lenni a hétköznapi életben, olyan szabad tudok lenni, és együtt lenni a tánc által, és olyan intimitást élek meg, amikor tánc közben “adom” magam — megnyilvánulok, és fogadom a másik megnyilvánulásait. Azt gondoltam, hogy nincsenek szavak, és nincsenek keretek ahhoz, hogy a tánchoz hasonló hitelességet, kapcsolódást megéljünk, “akkor pedig minek?”. Valahol tudat alatt talán — most már látom — egyezségre jutottam magamban, hogy ha táncolhatok, és ott feltöltődhetek, akkor rendben van az is, amennyire képesek vagyunk találkozni, összekapcsolódni egymásközt: a szüleimmel, testvéreimmel, haverokkal, tanárokkal, kollégával… Táncházban nőttem fel, ahol a természet közelségében élő emberek mozgása, gesztusai generációk sora alatt letisztulva művészetté váltak. Ezen a módon nem egyes alkotók, vagy előadók privilégiuma a művészet, hanem minden ember saját képére faragott kifejező eszköze.

Viszonylag keveset dolgoztam együttesekben, inkább kamara csoportokban, (Téka kamara együttes, Háromszék Állami Népiegyüttes Erdélyben) stúdiómunkákban, szólistaként, de leginkább táncpedagógusként, itthon és külföldön azokkal, akik a maguk és párjuk kedvére az “utcáról bejőve” akartak táncolni. Éppen azért választottam ezt, hogy a tánc bensőséges kifejező erejét, eszközként tudjam másokhoz is eljuttatni. A Táncművészeti Főiskola Néptánc – Pedagógia szakán szereztem diplomát 1996-ban.

Huszonévesen olyan megrázó magánéleti változásokon mentem át a családomban és a párkapcsolatban is, hogy elkezdtem keresni a kapcsolatot fizikai és lelki-szellemi között, minthogy ez az egymásra hatás a táncban test és lélek között régóta egyértelmű számomra.

Foglalkoztam Kineziólógiával, Prána Nadival, Pszichodrámával, Gyerek színjátszó-rendező képzést végeztem, és saját életemből tanulva egyéni konzultációkra jártam Merényi Mártához és Szentpéteri Juliannához egyik EMK mesteremhez, kontakt tánc tréningre Goda Gáborhoz.

Az EMK-ról legelőször anyámtól, Jónai Éva Havától hallottam, aki behozta Magyarországra ezt a tudást. Akkor került a figyelmem középpontjába, mikor láttam, hogy a szép elveken túl, valóban, legalább 30 év berögződésein tud változtatni.

Amikor Hava elkezdett tréninget tartani elmentem hát, és lenyűgözött az egész nap atmoszférája: egyszerre éltem meg szabadságot és koncentráltságot — figyelmet. Ilyenkor a jelen pillanatról van szó, mégis gyógyul a múlt is, és energiát kapnak a vágyott jövőre vonatkozó célok. Nincsen jó és rossz oldalon állók, minden ember figyelmet érdemel érzelmei és szükségletei  miatt — és ha meg is kapják, akkor megértés születik. Az EMK-ban szeretem, hogy önállóságról szól, vagyis minden alkalommal, mikor használja valaki, fejlődik, gyógyul, épül körülötte és benne a világ. Nem kell feltétlenül kezelésre járni ahhoz, hogy érezhető legyen a hatása, mert saját magunkon ill. egymáson is tudunk segíteni vele, ami erősíti az önállóságot, egyenrangúság tudatot, saját felelősség vállalást. Támogatja, hogy közeledjen az ideális állapot a gyakorlathoz: A hétköznapokban egymásra és önmagunkra képesek legyünk úgy figyelni, hogy ne kelljen idegen emberhez folyamodni, terapeutánál orvosolni amit a szeretteinkkel, a hozzánk közelállókkal megélünk.

A tréning utáni lelkes beszélgetésben megszültük az ötletet Havával, hogy legyenek folyamatos képzések, így elindultak a két, majd a három éves tréner képzők, melyet magam is elvégeztem. Zárásként pedig egy kilencnapos nemzetközi táborban Marshall Rosenberg, a módszer megalkotója tartott képzéseket számunkra.Mielőtt magam is tréningeket tartottam volna, rengeteg saját élményen, tapasztalaton keresztül töltődtem fel férjemmel, lányommal, testvéreimmel, kollégáimmal, barátokkal.

Az EMK képzések mellett egy társulat létrehozásán is dolgozom. Szeretném az EMK, a testbeszéd, a drámajátékok segítségével felszínre hozni — és egy előadás formájában színpadra vinni — a néptáncból, a néphagyományból azt, amit az EMK az emberi kapcsolatok terén tudatositott. Az ősi bölcsesség — a szív intelligenciája — a népművészetben olyan test-közelben van, hogy örülnék, ha sikerülne ilyen módon rálátni, megünnepelni. Nagy öröm számomra, hogy mint EMK tréner, vagy akár a hétköznapi életben is, ma már táncolási lehetőség nélkül is tudok olyan légkört teremteni, ahol igazán találkozni, feltöltődni tudunk.

E-mail elérhetőségem: redojuli@gmail.com

Rochlitz Tibor^

Rochlitz Zsuzsa^

Kapcsolat: rochlitzzsuzsa@gmail.com

Strasser Kata^

Strasser Kata

Magamról: 1989-ben, fiam 4 éves korában, kezdtem komolyan keresni valamilyen más lehetőséget a tanult, megszokott kommunikációs szokásaim helyett. Eleinte ilyen tárgyú könyveket olvastam, majd elvégeztem Thomas Gordon: Szülői Eredményesség Tréningjét, és később (1993) további képzésen e téma Instruktora lettem.

1996 óta tanulom és gyakorlom az Erőszakmentes Kommunikáció módszerét. Azóta, a modell kidolgozójának, Marshall Rosenbergnek szinte minden magyarországi tréningjén részt vettem.

1999-től két és félévig tartó Személyközpontú Mentálhigiénés Képzést végeztem. Ennek alapjául Carl Rogers személyközpontú pszichológus szemlélete és gyakorlata szolgált. Az Erőszakmentes Kommunikáció modelljének kidolgozásához Marshall Rosenberg, Rogers személyközpontú megközelítését is fölhasználta.

Ugyancsak 1999-ben kezdtem gyakorló csoportokat vezetni, és tanfolyamokat tartani szülőknek, tanároknak, diákoknak, segítő foglalkozásúaknak és nevelőknek. Az Erőszakmentes Kommunikációt szívesen alkalmazom az egyéni beszélgetésekben is, hogy könnyebben ki tudjuk fejezni magunkat, és a kapcsolatainkat örömtelibbé tegyük.

E-mail elérhetőségeim: strasserka@gmail.com

Telefon: (+36 70) 250 6233; (+36 1) 3830 482

Tréningnaptáram

Vámos Eszter^

Verschoor Brigitta^

E-mail elérhetőségem: brigitta-bart-verschoor(kukac)t-online.hu

Telefon: (+36 30) 549 85 42

Bükki Tamás^

E-mail elérhetőségem: tamas.bukki(kukac)mediso.hu

Telefon: (+36 30) 3751960