Marshall-nevetoMarshall B. Rosenberg, az EMK kifejlesztője,

1934-ben született, Detroit városában nőtt fel, és 1961-ben doktorált klinikai pszichológiából a Wisconsini Egyetemen. 1966-ban az Amerikai Pszichológiai Szakvizsgabizottság diplomata státuszú tagjává választotta. Egy ideig Dr. Carl Rogers munkatársaként dolgozott, és több könyve jelent meg az oktatás és a kommunikáció kérdéseiről.

Dr. Marshall Rosenberg az 1960-as évek óta foglalkozik az EMK modell bemutatásán és tökéletesítésén. Az Egyesült Államokban és Európában gyakran veszik igénybe segítségét konkrét helyzetekben való konfliktusmegoldásra iskolákban, szociális intézményekben, börtönökben, munkahelyeken az alkalmazottak és a vezetők körében, illetve belső konfliktusoktól szenvedő családok és egyének esetében. Példaként említhető a következő intézményeknél végzett munkája: a Szentpétervári Herzen Business College, a Ciba-Geigy, a Swissair, az izraeli rendőrség stb.

Marshall Rosenberg gitárral

Marshall Rosenberg a maga által írt, énekelt és gitáron kísért dalokban is kifejezi hitvallását:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Like a crow…  – Mint egy varjú…

Though I play guitar like my fingers are stone and my voice is miles off key,

Bár úgy pengetem a gitárt, mintha kőből lennének az ujjaim, és a hangom hamis,

I remind myself it’s OK to sing the songs that are stirring in me.

Emlékeztetem magam, hogy énekelhetem a dalokat, amik a szívemből fakadnak.

Because I believe everyone has a right to dance and sing

Mert hiszek abban, hogy mindenkinek joga van táncolni és énekelni,

Even if you move and sound like a crow with a crippled wing.

Még akkor is, ha úgy mozog, és olyan hangon szólal meg mint egy törött szárnyú varjú.

Vúrjú

Caw caw caw caw caw, caw caw caw caw caw caw caw.

Kár kár kár kár kár, kár kár kár kár kár kár kár.

An ox may not move like Fred Astaire when it starts in to do its dance,Táncoló ökör

Bár az ökör nem táncol úgy mint Fred Astaire,

As far as I’m concerned if an ox wants to boogie, I’d like to see it get the chance.

Ami engem illet, szeretném ha az ökör is boogizhatna, ha neki úgy tetszik.

Because I believe everyone has a right to dance and sing,

Mert hiszek abban, hogy mindenkinek joga van táncolni és énekelni,

Even if you move and sound like a crow with a crippled wing.

Még akkor is, ha úgy mozog, és olyan hangon szólal meg mint egy törött szárnyú varjú.

Caw caw caw caw caw, caw caw caw caw caw caw caw.

Kár kár kár kár kár, kár kár kár kár kár kár kár.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Life’s sweet flow — Az élet édes árama

I want to stay in touch with Life’s sweet Flow,

Kapcsolatban akarok maradni az Élet Édes Áramlásával,

and spread loving waves wherever I go.

és a szeretet hullámait árasztani, bármerre járok.

Pitypangfujó

I want everything I say or do

Azt akarom, hogy minden, amit mondok vagy teszek,

to bring Strength, Warmth and Light to You.

Erőt, Melegséget és Fényt hozzon Neked.

I want to stay in touch with Life’s sweet Flow

Kapcsolatban akarok maradni az Élet Édes Áramlásával,

and spread loving waves wherever I go.

és a szeretet hullámait árasztani, bármerre járok.

I like being aware we don’t have to achieve,

Szeretek tudatában lenni annak, hogy nem kell semmit elérnünk,

Life is a Gift we have only to receive.

Az Élet Ajándék, amit befogadhatunk.

I wnt to stay in touch with Life’s sweet Flow

Kapcsolatban akarok maradni az Élet Édes Áramlásával,

and spread loving waves wherever I go.

és a szeretet hullámait árasztani, bármerre járok.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

I want to live compassionately! — Együttérzésben akarok élni!

I’m not exactly satisfied with everything I’ve been doing,

Nem vagyok teljesen megelégedve mindennel, amit tettem,

I’m at the time of my life when my goals need reviewing.

Elérkezett az ideje, hogy a megvizsgáljam a céljaimat.

I want to live compassionately at each and every opportunity.

Együttérzésben akarok élni mindig, minden alkalommal.

Ölelkezők

I want to give away all the love I have to give.

Minden szeretetet tovább akarok adni, amim csak van.

I want to live compassionately.

Együttérzésben akarok élni.

I have taken some chances, and more than once have gotten my fingers burned.

Volt, hogy kockáztattam, és többször megégettem az ujjam.

And done some things I wouldn’t have done if I knew what I since have learned.

És tettem olyan dolgokat, amiket nem tettem volna, ha tudtam volna, amit azóta megtanultam.

I want to live compassionately at each and every opportunity.

Együttérzésben akarok élni mindig, minden alkalommal.

I want to give away all the love I have to give.

Minden szeretetet tovább akarok adni, amim csak van.

I want to live compassionately.

Együttérzésben akarok élni.

I’m adding to the list of people that I call family.

Növekszik azoknak az embereknek a listája, akiket családomnak nevezek.

I want that list to include everyone who is, was or ever will be.

Szeretném, ha ez a lista mindenkit tartalmazna, akik élnek, éltek vagy valaha is élni fognak.

I want to live compassionately at each and every opportunity.

Együttérzésben akarok élni mindig, minden alkalommal.

I want to give away all the love I have to give.

Minden szeretetet tovább akarok adni, amim csak van.

I want to live compassionately.

Együttérzésben akarok élni.

Szász Zsuzsanna fekete-fehér