Assisi Szent Ferenc imája

Asssisi Szent FerencUram, tégy engem békéd eszközévé,
Hogy szeretetet vigyek oda, ahol egymást gyűlölik;
Hogy kibékülést vigyek oda, ahol egymást bántják;
Hogy egyetértést vigyek oda, ahol viszálykodnak;
Hogy hitet vigyek oda, ahol a kétkedés kínoz,
Hogy az igazságot vigyem oda, ahol a tévedés uralkodik,
Hogy a reményt vigyem oda, ahol a kétségbeesés kerekedett felül,
Hogy örömet vigyek oda, ahol homály uralkodik.

Ó, uram, segíts, hogy ne vígasztalásra vágyakozzam, hanem, hogy én vígasztaljak;
Ne megértést keressek, hanem, hogy én értsek meg másokat;
Ne magamnak keressem a szeretetet, hanem, hogy én szeressek …

Mert aki ad – az kap,
Aki megbocsát – az nyer bocsánatot.
Aki meghal – az születik újjá az öröklétbe.