A tanárok áldást hoznak

Egy szeretetteli anya a Momastery.com oldalról learja a tapasztalatát, amit meg kell osztanunk. Olvasd el az alábbi történetet… a tanárok áldást hoznak a Fentről!

Néhány héttel ezelőtt korrepetálásra mentem Chase fiam osztályába.Egy este emailt írtam a tanárának: “Chase újra és újra mondja nekem, hogy amit hazaküldesz vele matematika – nem biztos, hogy elhiszem neki. Kérlek, segíts!” Azonnal válaszolt: “Semmi gond! Bármior tudok foglalkozni Chase-sel iskola után.” Erre azt feleltem: “Ne vele foglalkozz, ő érti. Nekem segíts!” Így kerültem a table elé egy üres osztályteremben, bámulva a különböző formák, amik előttem sorakoztak, és amiket Chase tanára “számok”-nak nevezett.

Kicsit remegve álltam a tábla előtt, miközben Chase tanára mögöttem űlt íróasztala tetején felhúzott lábakkal, és megnyugtató hangon beszélt hozzám, azon igyekezve, ahogy megértsem “az osztás tanításának új módját” Szerencsére nem volt sok felejteni valóm, mert sosem értettem igazán”az osztás tanításának régi módját”. Eltartott egy óra hosszat, hogy megoldottam egy feladatot, de biztosan tudtam, hogy Cahse tanéra így is szeretett engem. Valamikor a NASA-nál dolgozott, és úgy tűnt, hogy sok közös megosztanivalónk van.

A végén egy kicsit beszélgettünk a gyerekek tanításáról, és arról, hogy milyen szent megbizatás és felelősség ez. Megegyeztünk abban, hogy az olyan tantárgyak mint a matematika és az olvasás a legkevésbé fontos tantárgyak. Arról beszéltünk, hogy kicsiny szíveket alakítunk, akik majd képesek lesznek hozzájárulni egy nagyobb  életéhez – és megosztottuk egymással közös álmunkat, hogy ezeket a közösségeket majd olyan egyének alkothatják, akik elsősorban Kedvesek és Bátrak.

Aztán elmesélte a következőt:

Minden pénteken megkéri a diákjait, hogy vegyenek elő egy darab papírt, és írják le 4 társuk nevét, akikkel a következő héten űlni szeretnének. A gyerekek tudják, hogy ezek a kérések vagy teljesülnek vagy nem. Azt is megkéri, hogy írják le egy társuk nevét, akiről azt gondolják, hogy azon a héten kivételes polgára volt az osztálynak. Minden szavazó golyót bizalmasan adnak be. Aztán minden délután, amikor a gyerekek hazamennek Chase tanítója maga elé teszi és tanulmányozza a kis papírokat. MIntákat keres.

Kit nem hív senki?

Ki az, aki egyáltalán nem tudja, kit hívjon?

KI az, akit észre sem vesznek, és sosem jelölik kivételes polgárnak?

Kinek volt million barátja a múlt héten, és senki ezen a héten?

Igazság szerint, Chase tanítója sem új ülésrendet nem szeretne csinálni sem “kivételes polgárokat” találni. Chase tanítója a magányos gyerekek iránt érdeklődik. Az olyan diákokat igyekszik megtalálni, akik küszködnek a társaikkal való kapcsolatok megteremtésével. Beazonítja azokat a kicsinyeket, akik kiesnek az osztály szociális hálójának résein. Felderíti, kinek az adottságait nem veszik észre a társak. És azonnal észreveszi, kit bántalmaznak és ki bántalmaz.

Mint a gyermekeket szerető tanító és szülő – az hiszem, hogy ez a legbrilliánsabb Szeretet Ninja stratégia, amivel valaha is találkoztam. Olyan, mintha röntgen felvételt készítenénk az osztályról, hogy a felszín alatt beleláthassunk a diákok szívébe. Mintha aranyásóként kutatnánk fel azokat a kicsiket, akiknek  segítségre van szüksége arra, hogy a felnőttek közbelépjenek, és segítsék őket abban, hogy barátokat szerezzenek, képesek legyenek játszani hívni a társaikat, belépni egy csapatba, és megosztani az adottságaikat másokkal. Ugyanakkor ez a bántalmazások lecsendesítése, hiszen minden tanító tudja, hogy a bántalmazók igyekeznek elkerülni a tanító tekintetét – és a bántalmazottak általában félnek az ilyesmit elmondani a felnőtteknek. De ahogy mondta, az igazságra fény derül azokon a személyesen kezelt, biztonságos kis papír darabkákon.

Ahogy Chase tanítója elmagyarázta ezt az egyszerű, zseniális ötletet, tátott szájjal bámultam rá. “Mióta használod ez a rendszert?” – kérdeztem. “A Columbine eset óta.” – mondta. Minden péntek este a Columbine óta.

Uram Isten!

Ez a brilliáns asszony úgy nézte a Columbine történetet, hogy tudta, MINDEN ERŐSZAK OKA A KAPCSOLATHIÁNYBAN TALÁLHATÓ. Minden külső erőszak belső magánnyal kezdődik. Úgy nézte a Columbine tragédiát, hogy közben TUDTA, hogy azok a gyermekek, akiket nem vesznek észre, felhasználnak majd bármilyen eszközt arra, hogy észrevegyék őket.

Így elhatározta, hogy elkezd fellépni az erőszak ellen idejében és elég gyakran – abban a világban, amire hatni tud. Amikor Chase tanítója az üres osztályteremben a 11 évesek által reszkető kézzel írt listákat olvassa – ÉLETEKET MENT! Meg vagyok győződve erről. Életeket ment.

Mióta ezt a rendszert használja, ez a matematikus valójában azt tanulta, amit eddig is tudott: hogy mindennek – még a szeretetnek és az összetartozásnak is – mintázata van. És miközben megtalálja ezt a mintázatot a beadott listákban – valójában feltöri a kapcsolathiány kódját. Aztán megadja a magányos gyermekeknek a segítséget, amire szükségük van. Számára ez a matematika. MATEMATIKA. Minden matematika – még a szeretet is. Bámulatos!

Chase tanítója nyugdíjba vonul ebben az évben –évtizedek életmentő munkássága után. Micsoda életút: a szeretet és a magányosság mintáinak kutatása! Minden nap közbelépve – és az élet felé eltérítve világunk röppályáját. TANÍTSATOK HARCOSOK! A frontvonalban, az élvonalban vagytok – a kapcsolatthiány detektívei, a legnagyszerűbb és EGYETLEN reménységünk egy jobb világ felé. Amit az osztályteremben tesztek, anélkül, hogy bárki látná, a legigazabb reménységünk.

Tanítók – szülők milliói állnak mögöttetek, együtt suttogva: “Nem érdekelnek bennünket a nyavalyás szabvány dolgozatok. Csak az érdekel, hogy Bátor és Kedves gyermekek felnevelésében segítsetek. És ezt köszönjük Nektek. Köszönjük, hogy életeket mentetek meg!

Szeretettel – mindannyiunktól.