A Mester

A mester csak a lényegtelenben (a tudásában) több a tanítványainál.

Nem felsőbbrendű, nem emelkedett, nem titokzatos, nem látványos,

a legkevésbé sem nagyszerű, inkább egyszerű.

Hibával teli, küszködő, kereső ember a fölény legkisebb jele nélkül.

Tanítványait nem magához köti, hanem magukhoz segíti.

Tudja, hogy a megvilágosodás nem különbbé tesz,

hanem a másik csodájának végtelen tisztelőjévé és szolgálójává.

A mester arról ismerszik meg, hogy jobban tiszteli a tanítványait, mint azok őt.

(Ismeretlen szerző)

A mesterré válás útja

(Neale Donald Walsh beszélgetése Istennel, 2004.)

- Ne haragudj, de nekem ezzel továbbra is problémáim vannak. Hogyan adjam át a szeretet üzenetét valakinek, aki mondjuk épp meg akar ölni? Hogyan adjam át ezt az üzenetet valakinek, aki leigáz engem? Hogyan mondjam meg valakinek, hogy látom igaz valóját, ha az illető nem látja az én igaz valómat?

- Úgy, hogy te magad akkor is látod igaz valódat, amikor másik nem. Sőt, különösen akkor látod. Az összes nagy mester ezt tette, és ezáltal megváltoztatta a világot.

Hát nem ezt tette a Buddha? Nem ezt tette Ábrahám? Nem ezt tette Jézus és Mohamed? Ha már itt tartunk, vajon nem tette Gandhi, Teréz anya, Martin Luther King, Janne d’Arc, vagy nem pontosan ezt tette Nelson Mandela azon a napon, amikor kiengedték a börtönből?

Figyeld meg az embereket, akik megváltoztatták a világot – vajon nem ezt tették e mindannyian?

- De igen, de én nem tartozom közéjük! Én nem vagyok az ő szintjükön.

- De közéjük tartozol, ha közéjük számítod magad. Senki nem tagadja meg tőled a nagyságot – legfeljebb te magad.

- De én képtelen vagyok erre! Ez túl nagy kérés, túl nagy feladat!

- Ha azt hiszed, hogy egyedül vagy, akkor értem, miért tűnik ez túl nagy kérésnek számodra. De vajon akkor is túl nagy feladat lenne, ha lenne tízezer, százezer vagy akár egymillió társad, akik segítenek neked megváltoztatni a világot?

- Nem tudom. Akkor talán nem. Azt hiszem, nem.

- Akkor hozd létre a csoportot, amelyről beszéltél. Hozd létre az Emberiség Csoportot. Találj magadnak társakat, rengeteg társat. Világotoknak nagy hasznára válik, ha mától egyszerre nem csak egyetlen mesterrel, nem csak egy-két működő csodával rendelkezik. A magányos mesterek kora véget ért, és elérkezett az ideje annak, hogy számos mester tűnjön fel bolygótokon. A kérdés az, vajon készen állsz-e arra, hogy belépj a mesterek közösségébe? Vajon továbbra is szükséged van arra, hogy azt tettesd, te nem tudod, amit a mesterek tudnak, nem rendelkezel az ő tudásukkal, nem érted, amit ők értenek, képtelen vagy megtenni azt, amit ők tesznek?

Ha továbbra is szükségetek van arra, hogy az önáltatás világában időzzetek, még együtt is csak vajmi keveset tehettek, hogy megváltoztassátok a világotokat. Mert a folyamatnak a következőképpen kell végbemennie:

Először önmagatokat kell megváltoztatnotok, és csak ezután foghattok hozzá a világ megváltoztatásához.

Ezt a folyamatot semmilyen módon nem lehet kikerülni vagy átugrani, és a sorrenden sem változtathatsz. Először önmagadat kell megváltoztatnod, hogy aztán megváltoztathasd a világot.

- Azt hiszem, egyszerűen nem látom magam ebben a “mesteri” szerepben. Túl jól ismerem magam, és soha nem sorolnám önmagam Jézussal, Ábrahámmal vagy Mohameddel egy kategóriába.

- Nem azt mondta Jézus, hogy “Ti is cselekszitek majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én, és nagyobbakat is azoknál”?

- De igen, de nem hiszem, hogy személy szerint rám gondolt volna.

- Pedig pontosan így értette a dolgot, és amíg másképp hallod Jézus üzenetet, egyáltalán nem hallod meg azt.

Jézus és a többi mester az emberi faj minden tagját arra hívta fel, hogy lépjenek be a mesterek közösségébe. Mindannyian ígéretet tettek arra, hogy ez igenis lehetséges. Valójában ez Isten ígérete.

- De hogyan érhetném el ezt? Nem hiszem, hogy az én képességeimmel ez lehetséges! Ha az eddigi teljesítményemet veszem alapul, nem hiszem, hogy rendelkeznék a megfelelő adottságokkal ahhoz, hogy bármilyen “mesterré” váljak, hacsak nem a zavarodottság mesterévé.

- Az “eddigi teljesítményednek” semmi köze sincsen a dologhoz. A múltadnak semmi köze ahhoz, aki valójában vagy. A múltad csak azt jelzi, kinek hitted magad.

Íme, az új spiritualitás egyik központi tétele: az élet célja az, hogy újrateremtsd önmagadat, méghozzá az igazi valódról benned élő legmagasztosabb vízió legmagasabb rendű formájában – és egyben ez az élet legnagyobb lehetősége és adománya is. Ráadásul erre bármikor, a jelen bármely aranyló pillanatában képes vagy.

Most itt az átalakulásod ideje.

Mindig is most van itt.

Nem az a kérdés, vajon “rendelkezel-e a szükséges adottságokkal”, hanem hogy felhasználod-e az ehhez szükséges adottságaidat.

Fogd az adományokat, amelyekkel rendelkezel (és bizony mondom, bővében vagy az adományoknak), és oszd meg őket a világgal. Használd fel őket az előtted álló kihívás során. Használd őket úgy, mintha nem létezne holnap.

Ápold az erre irányuló vágyadat. Ha él benned ez a vágy, rendelkezésedre állnak majd a szükséges eszközök – méghozzá azért, mert pontosan erre a vágyra van szükség.

- De még ha rálépek is erre az útra, akkor is évekig tarthat, míg végigjárom azt, sőt az is lehet, hogy ehhez egy egész élet is kevés. Akkor hát hogyan válik ez a jelen világ hasznára?

- Ha egy lélek rálép erre az útra, először is a tudatlanságot hagyja maga mögött. Már önmagában ez is hatalmas lépés, és óriási hatást gyakorol nem csupán az adott lélekre, de mindenkire, aki kapcsolatban áll vele, és bizonyos szinten az egész világra is.

- Tehát az utazás megkezdése már önmagában véve is fontos és jelentőségteljes dolog.

- Roppant fontos, mivel növeli az életenergia sebességét és rezgésszámát. Ez a lépés hatással van az adott lelket körülvevő minden energiaegység rezgésére.

- Lehetséges, hogy olyan magas szintre emeljem a saját rezgésszámomat, hogy az hatást gyakoroljon az egészre, a minden létező dologra?

- Ez már jelenleg, ebben a pillanatban is így van: egyszerűen lehetetlen, hogy ne gyakorolj hatást a mindenségre. Hatással vagy az egészre, mivel a részét képezed. Amit teszel, azt az egész is teszi. Különösen igaz ez a veled közeli kapcsolatban álló részeire.

Semmit nem tehetsz anélkül, hogy az hatást ne gyakorolna az egészre, mert azonos vagy az egésszel, az egész pedig azonos veled. Következtetésképpen minden egyes tetted azonnali és mély hatást gyakorol rá.

- Rendben, értem. Ezért van az, hogy a világnak ma számos mesterre van szüksége, vagy legalább számos olyan emberre, aki hajlandó rálépni a mesterré váláshoz vezető útra. Mert az életenergia ilyen rezgésszám-emelkedése megváltoztatja az emberiség haladási irányát.

- Így van. És itt kerülsz be a képbe te és mindazok, akik úgy döntenek, hogy csatlakoznak az Emberiség Csoporthoz. Elérkezett az ideje annak, hogy mindannyian mesterekké váljatok. Mert azért születtetek e Földre, hogy jó gazdái legyetek, és ennek most jött el az ideje.

- Hogy érted ezt?

- Igaz valód jó gazdájának lenni annyit tesz, mint megoltalmazni ezt az igazságot, és soha nem hagyni, hogy az elvesszen vagy feledésbe merüljön. Annyit tesz, mint kimondani ezt az igazságot, és soha nem hagyni, hogy elhallgassák azt veled, illetve bárki vagy bármi mással kapcsolatban. Annyit tesz, mint megélni ezt az igazságot, és soha nem hagyni, hogy az elhaljon, mert nem adtál életet neki lényedben és lényed által.

Ezután pedig egymás jó gazdáivá kell válnotok. Úgy kell döntenetek, hogy gondoskodtok egymásról, hogy vigyáztok egymásra, megoltalmazzátok, útmutatásaitokkal segítitek és felismeritek egymást.

Már mondtam, hogy felismerni annyit tesz, mint “újra megismerni”. Azaz újra meg kell ismernetek egymást. Mert ha újra megismeritek egymás igazi valóját, vége szakad minden önmagatok ellen irányuló cselekedeteknek, és kezdetét veszi majd a gyógyulás.

-A tudatosság mely szintjén következik majd be ez a “felismerés”?

- E felismerés a tudat alatti, a tudat feletti és a szupertudatos elme együttes cselekdete, amely kívül esik a tudatos akarat hatókörén.

Ilyenkor a tudatosság egy új szintjét éritek el, és ez automatikusan bekövetkezik, ha elkezditek megélni igaz valótokat. És így valóban megőrzitek majd az életet, hiszen minden más előtt azt fogjátok tisztelni.

Ekkor váltok otthonotok, az univerzumban elfoglalt helyetek jó gazdáivá. Gondot viseltek az otthonotokra, a Földre, megvéditek azt, és segítségére lesztek abban, hogy segíthessen önmagán.

Ha valóban békében, örömben, egészségben, boldogságban és harmóniában akartok élni, akkor ezeket kell tennetek.

- Azt hittem, azt tanítod, hogy: “Semmit sem kell tennetek.” Ezt te mondtad nekem az első beszélgetésünk során.

- Nem kell megtennetek e dolgokat. Ebben az értelemben semmit sem “kell” megtennetek. Csakis akkor “kell” megtennetek mindezt, ha az említett dolgokat akarjátok megtapasztalni – mert csakis így tapasztalhatjátok meg őket. Csakis így teremthetitek meg őket, csakis így juthattok el jelenlegi helyzetetekből oda, ahova el akartok jutni.

Mindezt egyetlen szóval össze lehet foglalni: szeressetek! A Szeretet az az új tudatossági szint, amelynek elérésére felhívlak benneteket. Arra hívlak fel benneteket, hogy tapasztaljátok meg a tudatosság új szintjét, ahol ti magatok vagytok a szeretet.

Ne feledd, hgoy a “szeretet” és az “Isten” szavak felcserélhetőek egymással, éppúgy, ahogy az “élet” és az “Isten” szavak is. Tehát ha azt mondod, hogy te magad vagy a szeretet, az annyit tesz, hogy te magad vagy az élet és te magad vagy Isten.

Bátor dolog ezt kijelenteni, mégis arra hívlak fel téged, hogy tapasztald és nyilvánítsd meg az isteni tudatosságot. Készen állsz erre? Vajon képes vagy-e meghallani ezt az elhivatást? És vajon hogyan válaszolsz majd rá?

Elmondom újra: a jó gazda elhivatása a szeretet elhivatása. Mert jó gazdának lenni annyit tesz, mint gondját viselni valaminek, és ugyanezt jelenti a szeretet is. Ezért szeressétek hát az igazságot. Szeressétek egymást. Szeressétek az othonotokat, szeressétek a Földet. És szeressetek engem. Mert ha szerettek engem, szeretni fogtok minden mást is… mert ÉN VAGYOK MINDEN, és nem létezik semmi, ami ne én lennék.

És ne aggódj amiatt, vajon az emberek azt hiszik-e, hogy valóban Istennel beszélgetsz, vagy azt, hogy önmagaddal beszélgetsz. Te és én tudjuk, hogy ez egy és ugyanaz.

Mert nincs tőled elkülönülten létező Isten.