EMK interaktív műhelysorozat pedagógusok és szülők számára

“A SZAVAK ABLAKOK VAGY FALAK” címen

Pedagógusok számára OM akkredtációs lehetőséggel. (Az OM engedély száma: 100 004/166/2011)

http://emk.hu/treningek/treningnaptar/

HELYSZÍN: A Független Pedagógiai Intézetben (1027. Budapest, Frankel Leó u. 6.)

IDŐ KERETEK: 2012. október 1.- december 17 között (13 alkalom) Hétfőnként 17.00-19.30 órakor

CSOPORT KERETEK: A csoport a harmadik alkalom után zárt csoporttá alakul.

További jelentkezőket a 2013-ra tervezett hasonló sorozatra várunk.

DÍJAK: 4.000 Ft/alkalom, a 13 alkalmas képzés díja: 54.000 Ft

VEZETIK:

Jónai Éva Hava, Együttműködő Kommunikációs tréner, mediator, coach

Társtrénerek: Bende Rita, Elek Erika, Kádas Eszter

HONLAP: www.emk.hu

Tudnivalók és további információk a pedagógus képzésről:

http://emk.hu/treningek/meghivo-a-nyitott-treningekre/#30-órás-akkreditált-pedagógus-továbbképzés

MEGHÍVÓ A MŰHELYMUNKÁRA:

Minden szülő és pedagógus vágya, hogy gyermekeinknek, diákjainknak olyan utakat mutassunk, amelyekkel reményeink szerint szebbé tehetik az életüket. Ugyanakkor a munkás hétköznapokban sűrűsödnek a kihívások, a külső és belső konfliktusok. Képzésünket olyan szülők és pedagógusok számára kínáljuk, akik együttműködő kapcsolatot szeretnének kialakítani gyermekeikkel, tanítványaikkal.

Az egymással való érintkezés megkönnyítésére, szebbé tételére született az Együttműködő Kommunikáció (EMK), melyet Marshall B. Rosenberg dolgozott ki. Hatékonyságát annak köszönheti, hogy gyakorlati szinten elsajátítható kommunikációs eszköztárával és szemléletével a nézet- illetve érdekellentétek áthidalásán keresztül minőségi találkozásokat és fejlődést tesz lehetővé. Megtapasztalhatjuk, hogy függetlenül attól, kit szeretnénk megszólítani vagy kivel szeretnénk megértetni magunkat, a megoldás kulcsa a kezünkben van!

Túlléphetünk hagyományos gondolkozási mintáinkon, amik akadályozzák a kapcsolatot a másikkal. Apró lépések vezetnek abban, hogy megnyíljunk a másik felé, és megkönnyítsük a másik számára is, hogy megnyíljon. Ahogy oldódik a konfliktus feszültsége, és megértés születik, könnyebben megtaláljuk a mindkettőnk számára előnyös megoldásokat.

Az EMK egyszerű, hatékony, és eddig talán szokatlan módja önmagunk és egymás megértésének, céljaink megvalósításának. Együttlétünk kínálhat felszabadult pillanatokat, felismeréseket, katarzist, töltődést, összekapcsolódást önmagaddal és másokkal.


A műhely akkreditált pedagógusképzésként is működik.
AZ AKKREDITÁLT PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS CÉLJA:

A képzés lehetőséget nyújt arra, hogy a résztvevők ne csak tanuljanak a kommunikációról és a mögöttes gondolkodási struktúráról, hanem megtapasztalhassák annak szerepét személyes és szakmai életük minőségének fejlődésében. A műhelymunka olyan gyakorlati készségfejlesztoő lehetőséget kínál, amely

 • jótékonyan hat a résztvevők önbizalmának fejlődésére, és tudatosítja az önmagukkal folytatott belső kommunikáció jelentőségét,
 • a másokkal való párbeszédben védetté tesz a lelki sérülésekkel szemben,
 • megváltoztatja a konfliktushoz való viszonyt,
 • fejleszti a kölcsönös egymásra figyelést, az empátiát és az építő őszinteséget,
 • segít feloldani régi sérelmekből származó kommunikációs blokkokat,
 • az ellenséges indulatokat áthangolja együttműködésre és a kapcsolatok építésére,
 • segít megszabadulni olyan tanult gondolkodási és kommunikációs szokásoktól, amelyek nem támogatják a további fejlődést,
 • konkrét helyzetekben segít kialakítani olyan megoldásokat, amelyek kölcsönös tiszteleten alapulnak, mindenki számára biztonságot teremtenek, és gyümölcsöző kapcsolatteremtésre nyújtanak lehetőséget.

A MŰHELY SORÁN GYAKOROLT ISMERETEK, JÁRTASSÁGOK, KÉSZSÉGEK

 • a hétköznapi erőszak különböző formáinak felismerése (pl. büntetés, jutalmazás, ítéletek, elvárások, manipuláció, üss-fuss ösztön),
 • az ítéletmentes megfigyelések jelentőségének felismerése és alkalmazása,
 • az érzelmek megkülönböztetése a gondolatoktól; az érzelmekért felelősségvállalást kifejező alapszókincs aktiválása,
 • az erőforrások mint az érzelmeket mozgató erők megismerése; az erőforrások  szókincsének aktiválása,
 • a kérés és a követelés közötti különbség felismrése; a kérések kifejezése egyszerűen megcselekedhető formában,
 • a megfigyelés-érzés-erőforrás szükséglet-kérés struktúrában való gondolkodás és kommunikáció alapkészsége,
 • nehéz helyzetekben is érdemes őszintén, hibáztatás és ítélet nélkül kifejezni az érzéseket és a kívánt pozitív életminőségeket,
 • a nehéz helyzetekben való helytállás alapja a belső töltekezés (pl. relaxáció, csend, naplóírás, rendszeres alkotó időtöltés),
 • az empátia: meghallgatni és visszajelezni a másik fél érzéseit és szükségleteit,
 • érdemes empátiával figyelni akkor is, amikor ez nagy kihívásnak tűnik,
 • az EMK elsődleges célja nem elvárásaink elérése, hanem a kapcsolatteremtés – és azután kerülhet sor bármilyen közös megoldás kialakítására.

AZ AKKREDITÁCIÓT ZÁRÓ ÉRTÉKELÉS

A képzésben a tréner és a résztvevők kölcsönös záró visszajelzése mellett folyamatosan megtapasztalhatjuk hétköznapi kommunikációs korlátainkat, “hibáinkat” – ezek a tanult, hozott minták termékeny alapul szolgálnak az új minták megfigyeléséhez és kialakításához. E folyamat során hagyományos módszereken túlmutató, hatékony, új (ön)értékelési formákat alakíthatunk ki.

Záró ellenőrzés nincs. A képzést követően egy hónapon belül a résztvevők visszajelző levélben számolnak be arról, hogyan hatnak életükre az új minták; mennyire sikerül tudatosítaniuk és alkalmazniuk ezt a minőséguű figyelmet és kifejezésmódot családi életükben, munkahelyi és egyéb kapcsolataikban. E reflexiós levél alapján kapják meg tanúsítványukat.

A PEDAGÓGUS AKKREDITÁCIÓ 5 LÉPÉSE:1. Kérjük, töltsd ki a http://emk.hu/treningek/reszletes-bemutato-aktualis-treningeinkrol/ oldalon található Jelentkezési lapot! A Jelentkezési lapra írd be az intézményed adatait, és jelezd, hogy a tanfolyam díjáról számlát kérsz az intézmény címére!

2. Jelentkezés után számlát küldünk az intézmény címére, amelynek alapján az intézmény átutalhatja a képzés díját a SEAL-Hungary Alapítvány bankszámlájára: CIB Bank 10700024-25006900-51100005.

3. Kérjük, töltsd le, nyomtasd ki, és aláírva juttasd el címünkre az alábbi “Felnőttképzési szerződést!” Az intézmény, illetve a résztvevő által aláírt szerződést személyesen lehet átadni az első tréning napon vagy postán lehet visszaküldeni az Alapítvány címére (SEAL-Hungary Alapítvány, EMK Akadémia, Budapest 1026 Pasaréti út 114/a).

4. Felnőttképzési szerződés  (Letölthető: http://emk.hu/treningek/meghivo-a-nyitott-treningekre/#30-órás-akkreditált-pedagógus-továbbképzés )

5. A 30 órás képzés elvégzése után legkésőbb 4 héten belül e-mailen kérjük a reflexiós levelet, amelyben visszajelzést kérünk a tréningről, valamint kérjük 3 olyan konkrét eset leírását, amikor alkalmaztad az EMK szemléletét és eszközeit életed különböző területein. Örömmel hallunk arról, hogyan hat a tréning szakmai életedre, magánéletedre, mindennapjaidra.

Szeretettel várunk!

Hava, Rita, Erika, Eszter